Gemeente start discussie over huisuitzetting en opvang elders

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-09-2011 Den Bosch onderzoekt, eerst nog met een discussie*, om een 'raar huis voor rare/zeldzame burgers op te zetten. In de stad zijn nog geen 5 gezinnen of huishoudens per jaar die structureel en chronisch een overlast betekenen voor de buurt. 'In en dergelijke buurt zijn de baten en de lasten uit balans,' zegt wethouder Rodney Weterings in de  zijlijn van het voornemen om met een nieuwe 'Woonvisie 's-Hertogenbosch' te komen. zie bericht elders.
'We moeten nadenken hoe we dat gaan oplossen. Want we willen voorkomen dat buurten,' zoals Weterings letterlijk zegt, 'door de hoeven gaan.'

Wethouder Rodney Weterings wil de discussie beginnen over uitzetting en opvang van huishoudens die structureel overlast veroorzaken.

foto © paul kriele, 16 april 2010.

Ondergrens van overlast
Directeur van Zayaz Ad van Gurp geeft aan dat het aantal jaarlijks nog onder de tien blijft. Maar de criteria, de ondergrens wanneer een gezin of burger structureel voor overlast zorgt, is nog vaag.
Weterings: 'Er moet in dergelijk gevallen een ferme beslissing genomen worden. De corporaties dienen scherp op te letten en in de praktijk een selecte woningtoewijzing hanteren, zoals dat al in de Hambaken gebeurt. Daar worden in bepaalde straten aan kandidaat-bewoners eisen gesteld en dossiers gelicht om inzicht in een strafbaar verleden of drugs en drankmisbruik te kunnen krijgen.
'Maar,' scherpt Weterings aan, 'bij huisuitzetting mag je die mensen niet aan hun lot overlaten. De corporatie of gemeente dient voor een passende huisvesting én opvang te zorgen.
In dergelijke gevallen, zo is uit de jurisprudentie gebleken, houdt de rechter terdege rekening met de rapportages die door een corporatie in de loop der tijd zijn gemaakt, zegt Weterings. 

Het voornemen van de gemeente volgt uit de crisis en de daaruit voortvloeiende krapte op de woningmarkt en dientengevolge de problemen om door te kunnen stromen of te verhuizen naar een andere woning. 'Dat zorgt voor frictie, maar maakt dit probleem wel urgent, ' verklaart de wethouder, die er aan toevoegt dat  deze discussie zal uitmonden in de nieuwe nota 'Woonvisie 's-Hertogenbosch'.

*Skeve hûûs
In het persgesprek van maandagmiddag 19 september 2011 over de op handen zijnde nieuwe 'Woonvisie' maakte wethouder Rodney Weterings dit voornemen bekend.
Het is nogmaals een discussie die we willen gaan voeren. Niet dat er al, zoals in Tilburg of Utrecht, concrete stappen zijn gezet of spoedig  worden gezet. In die gemeenten staat al een zogenaamd 'raar huis voor rare mensen', of zoals het oorspronkelijke- Deense- plan heet 'Skeve hûûs'.

Terug naar boven