Nieuw beleidsplan 'Jeugd en gezin' legt accent op preventie

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-09-2011 Het uitgangspunt van het nieuwe beleidsplan [2012-2016] van de gemeente rond 'Jeugd en gezin' is op één aspect so wie so - ongewijzigd:  Ieder kind veilig en gezond op kan groeien en problemen door een preventieve aanpak worden
voorkomen'.
In dat laatste -preventie - zit een van de belangrijkste punten van het plan.
Andere elementen zijn: doorontwikkelen expertisecentrum, verbeteren zorgstructuur in onderwijs, coördinatie complexe zorg en handhaving stedelijk loket  maar sluiting wijkloketten.
Dat accent op 'Preventie' laat zich verklaren doordat de gemeente van het Rijk taken overneemt op gebied van: jeugdzorg, AwbZ, passend onderwijs en werken naar vermogen. Het beleidsplan is op die overname van taken alvast een antwoord op. Praktisch gezien betekent het onder meer dat het beleid zich mede richt op een versteviging van het CJG, waar binnen Divers, Passage, Juvans, GGD en Samenwerkingsverband De Meierij de partners zijn. Immers preventieve zorg betekent onder meer steun bieden op de juiste tijd en op de juiste plaats.