Toekomst kantoorlocaties nav CDA-vragen mbt studentenhuisvesting

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-09-2011 B&W zeggen dat de wachttijd voor een student op een kamer niet erg hoog is. Dit antwoord volgt op een vraag over de ombouw van kantoorpanden naar [tijdelijke] huisvesting 8 a 9 maanden is de gemiddelde inschrijftijd voordat men -via de Woonservice- in aanmerking voor een kamer kan komen.
Ook geeft B&W aan dat de Bossche studenten merendeels HBO-studenten zijn en geen VWO-ers wier studie langer duurt. Deze HBO-ers wonen ook nog eens dichtbij het station, zodat ze eerder pendelen.
De conclusie van B&W is: de vraag naar kamers is in Den Bosch –afgezet tegen het aantal studenten- minder groot. Er heerst ook meestal een piek in september en in mei staan er weer kamers leeg. Daarom hebben de woningcorporaties aangegeven geen prioriteit aan de realisatie van meer studentenhuisvesting te geven.
Over de omzetting van kantoren naar studentenhuisvesting stellen B&W daar geen voorstander van te zijn en er geen beleid op de zetten.