Door bezuinigingen pas op de plaats / toch nog investeringen

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-10-2011 De gemeente staat nog steeds voor behoorlijke bezuinigingen mede door Rijkskortingen, die al tegen de €10 miljoen aanlopen. Een deel daarvan gaat de stad uit eigen geld opvangen.

Maar toch legt de gemeente volgens wethouder van Financiën Jan Hoskam voor volgend jaar  € 50 miljoen voor een nieuw theater [en ook voor een nieuwe bibliotheek] en  €23 voor een nieuw schoolgebouw voor het vmbo, apart.

De kortingen van het Rijk treft vooral de post participatie waarbij de Weenergroep [- € 1,9 miljoen] en de jeugd en werklozenbegeleiding het zou moeten ontgelden. Hoskam wil die Rijkskortingen zelf met de helft opvangen.
Ook de wijkverbetering krijgt- financieel gezien- een knauw.
Daar moeten door het stoppen van de financiering prioriteiten worden gesteld. In die keuze is nog wel geld voor de Gestelse Buurt, Bazeldonk [Eikendonkplein e.o.], Aawijk, Schutskamp, Graafsewijk- Zuid.
De Boschveld, Deuteren, Bossche Pad, Hambaken en Orthen Links blijven aandachtsbuurt, zoals dat in een apart raadsvoorstel heet.
Pas na 2102 worden er duidelijker en meer structurele ingrepen verwacht, met name in de zachte sector. Maar nu al stopt de gemeente de 110 gesubsidieerde ‘Bossche banen’.

De gemeenteraad krijgt de voorstellen op 8 november 2011 te behandelen.