Intensiever en breder opgezet toezicht in Hambaken

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-10-2011 In de Hambaken is vanaf midden dit jaar een interventie team actief. Dat team, dat samengesteld is uit politie, fiscus, Justitie, Sociale Verzekeringsbank en Sociale Opsporingsdienst, richt zich op criminele en/of fraudeachtige gewoonten. Een koppeling van de onderlinge bestanden geeft een breder beeld van misbruiken van de wet of misbruik van voorzieningen.

Aanspreekpunten in de Hambaken en Kruiskamp van  o.a. Marokkaanse komaf,  zoals de wijkcoaches en jeugdregisseurs hebben effect.

foto © paul kriele, 15 maart 2010.

Scherper toezicht in de wijk, zoals bijv. selectief  woningtoezicht, zorgt ervoor dat alleen huurders worden toegelaten die een al dan niet betaalde dagbesteding en geen criminele achtergrond hebben. In de afgelopen periode zijn er daardoor  89 huishoudens -voor in totaal 118 woningen - afgewezen.
De overlast van gevolgde multiprobleem gezinnen is beheersbaar geworden. Er is zichtbaar minder overlast van deze gezinnen en ze worden geholpen bij de oplossing van hun problematiek.

De effecten van het in 2009 en 2011 opgesteld actieprogramma, dat bedoeld is om de leefbaarheid in de wijk te verstreken, worden zichtbaar.
Individuele aanpak per jongere.
Naast de groepsaanpak is er ook een aanpak specifiek gericht op overlast gevende jongeren. Vanaf december vorig jaar is er een zgn. jeugdregisseur met een  aantal jongeren in gesprek gegaan. Naast dit aanspreekpunt is er ook meer toezicht op straat gekomen door politie, jeugdpolitie, stadstoezicht en straatcoaches.

Ook de projecten 'Tuingereedschap uitlenen', ‘Met de Muziek mee’ en ‘Er was eens’ waren succesvol. Zayaz zorgde voor een opknapbeurt van de woningen en de gemeente maakte een plan voor de openbare ruimte. Zo ontstond er direct contact met huurders en werd zonodig extra hulp geboden.

Wethouder Eigeman: “De afgelopen twee jaar heeft ons geleerd dat er meer regie nodig is van de gemeente. Daarvoor is nu, zichtbaar in de Hambaken, een sociaal projectleider van de gemeente aan de slag gegaan. '