Gemeente beperkt dienstverlening aan inburgeraars

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-11-2011 | Gewijzigd op: 03-11-2011
Dit jaar was voor het laatst dat 'Den Bosch' nieuwkomers inburgerde met het aanbieden van een inburgeringstraject. Maar doordat de gemeente nog enkele plichten heeft en aanpassingen nodig zijn, lopen de procedures nog even door en richt de gemeente zich op de informatieverstrekking rond het inburgerschap, een traject waarvoor elke nieuwkomer zelf  verplicht en verantwoordelijk wordt

Door 's Rijks bezuinigingen, die nu al zijn ingegaan, is dat vanaf 2014 helemaal afgelopen. Per 1 januari 2013 is door de dan ingevoerde nieuwe wetgeving, de inburgeraar zelf verantwoordelijk voor het verweven van een Nederlands burgerschap.
Vanaf 2013  richt de gemeente zich op inburgeringsplichtige nieuwkomers en op mensen met een taalachterstand die een bijstandsuitkering ontvangen. De inzet  richt zich specifiek op het vinden van werk in combinatie met het leren van de taal.