Gemeente wil inkomensgrens sociale woningen optrekken

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-11-2011 De gemeente heeft minister Donner gevraagd de inkomensgrens voor toewijzingsociale huurwoningen op te trekken naar € 45.000. Dat is dan lokaal maatwerk en beter voor een alert functionerende woningmarkt, stellen B&W in hun brief.  Doordat per 1 januari j.l. de inkomensgrens werd verlaagd naar € 33.614 levert dat problemen op voor inwoners met een middeninkomen en zorgt voor een stagnatie bij doorstroming in de (huur-)woningmarkt.
Het biedt dus niet meer [ruimere] mogelijkheden voor de lagere inkomens op  sociale huurwoningen en voor de middeninkomens zijn er nauwelijks alternatieven.
Huren in vrije sector geen optie
Particuliere verhuurders vragen vaak een minimum inkomen om voor een vrije sector huurwoning in aanmerking te kunnen komen. Zo moet men voor een woning van ongeveer  € 850 euro huur per maand al gauw een jaarinkomen hebben van € 45.000.

Ook geen koopmogelijkheden
Voor 1-persoonshuishoudens met een inkomen beneden de 40.000 euro is nagenoeg geen woningaanbod waarvoor nog hypotheek kan worden verkregen. Voor 2-verdieners (meerpersoonshuishouden met twee inkomens) ligt deze inkomensgrens op 48.000 euro.