Nieuw, veel eenvoudiger, bestemmingsplan binnenstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-12-2011 | Gewijzigd op: 15-12-2011
Mede op – een dwingend- aangeven van het Rijk en door een landelijke uniformering heeft de gemeente een voorontwerp ‘Bestemmingsplan Binnenstad’ [binnen de wallen] opgesteld. Dat nieuwe plan is veel eenvoudiger en compacter vergeleken bij de14 ordners van het oude plan.
Het plan dat de inspraak en de inzage ronde ingaat, komt volgend jaar in de raad en moet per 1 januari 2013 van kracht worden. 

  Ivo Mulder van Stadsontwikkeling en Ronald van Delft  van het Boxtelse bureau Viewpoint  hebben in 2010 alle panden in de binnenstad vastgelegd.
foto © paul  kriele, 15 juni 2010.
   .
 

Aan de totstandkoming is ontzettend veel voorwerk verricht omdat ook van elk pand de ruimte die het inneemt [ook de dakhoogte] is vastgelegd. Bovendien beslaat het plan 60 hectare stadsgebied.
Nieuwe regels over de bescherming van het Cultureel Erfgoed maakte een nieuw plan noodzakelijk. Deze monumentenbescherming is voortaan vanuit de Rijksdienst voor Cultuur-historie en archeologie- via dat nieuwe bestemmingsplan- geregeld*.
Er zat ook nog eens druk achter van het Rijk omdat in alle steden dezelfde methodiek gevolgd gaat worden.

Den Bosch heeft er bovendien een digitale, dus gemakkelijk te raadplegen, kaart aan toegevoegd. ‘A hell of a job,’ aldus Snijders. De hele binnenstad is ‘gedekt’; elk pand staat nu nauwkeurig omschreven en is voor het publiek inzichtelijk gemaakt. 

Wethouder Geert Snijders en de stedenbouwkundige Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Willem van der Velden, lichtten vanmorgen 14 december 2011 dit concept-plan aan de pers toe. Daarbij gaven zij het motto van dit plan aan: ‘Beschermen waar nodig en ontwikkelen waar mogelijk ‘.
Het aspect horeca is interessant omdat bijv. voortaan niet meer naar een blok of één straat met horecapanden wordt gekeken. Bij een aanvraag zal meer op het individuele pand worden gelet. Dus er worden geen minimum of maximum aantal vestigingen in een gebied gehanteerd, licht Van de Velden toe. ‘Er is wel sprake van een ‘stand still-situatie’.
Volgens het nieuwe bestemmingsplan is het evenzo mogelijk een horecabestemming van een pand te halen.

Steegjes weer toegankelijk maken
 
Aan de  linker en rechter zijde van de Kerkstraat zitten -soms verscholen -ook steegjes, zoals de Engelse Pispot en het Rederrijkersstraatje, die overigens wel toegankelijk  zijn.
© archieffoto nog met het oude postkantoor.
Vughterstraat: Links en rechts bij Van Oort Interieurs bevindt zich  een steegje dat leidt naar het achterrein.
't Beerke links naast de voormalige pastorie van de St. Cathrien is afgesloten.
foto © paul kriele, 21 juli 2011.

Specifieke regels gelden ook voor de terrassen. ‘Dat mag tenzij.. ‘. Er wordt met ‘tenzij’ naar bepaalde voorwaarden verwezen: Niet in het zicht en geen afscheidingen hoger dan 1.50 m.
Wat de voor de binnenstad karakteristieke steegjes betreft: de gemeente wil een eind maken aan de hekwerken, die de steegjes afsluiten, tenzij er om reden van bijv. overlast vergunning voor de afsluiting is verleend.
Zie ook de speciale pagina steegjes.

* Bescherming cultuur-historisch erfgoed
Die nieuwe regels beogen de cultuur-historische waarden inzichtelijk te maken en hoe er mee om te gaan. Dat is voortaan vastgelegd in een cultuur-historische zonekaart. Feitelijk hanteert de BAM al deze regels. Maar het betreft: geen samenvoeging van panden, geen verhogingen bouwen, geen nieuwe kelders aanleggen, het beschermen van interieurs en niet slopen op onderdelen.
Deze regels geven de BAM de gelegenheid in gesprek te gaan met de eigenaars en/of een onderzoek in te stellen.

Vanaf 9 januari 2012 ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage en op 25 januari 2012 volgt er de eerste inspraak over.
Terug naar boven