Invoering afvalservicepas

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-01-2012 De gemeente gaat een afvalservicepas invoeren. Daarmee wordt de service bij de milieustations en bij ondergrondse containers verbeterd. Met een afvalservicepas (met pasfoto) kan de service aan de burger worden verbeterd en misbruik worden voorkomen. Alle inwoners ouder dan 18 jaar ontvangen nog dit jaar die pas.

Voor de inzameling van huishoudelijk afval zijn er ongeveer 150 verouderde semi-ondergrondse containers. 10.000 burgers hebben daar een toegangsleutel voor, maar er treden vaak storingen op en er wordt misbruik van gemaakt. Burgers gebruiken die containers om er ook grof vuil in te storten, waardoor de gemeente inkomsten op het milieustation mis loopt. 
Binnen vijf jaar worden alle semi-ondergrondse containers vervangen door volledig ondergrondse containers. Digitale passen gaan de bestaande sleutels vervangen. Zowel de containers als de passen zijn vanaf kantoor te monitoren en beheren. 

Bij de beide milieustations moeten tot nu toe bezoekers zich bij de ingang op verzoek legitimeren. Dit systeem is niet servicegericht. Bezoekers hebben vaak geen up-to-date legitimatiebewijs bij zich en ook kleinere bedrijfjes brengen er hun bedrijfsafval ‘als burger’ voor een te laag tarief. De afvalservicepas moet daar een eind aan maken.