Ook in 2012: benauwde woningmarkt

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-01-2012 | Gewijzigd op: 18-01-2012
In 2011 zijn 750 nieuwe woningen gerealiseerd. Een paar honderd minder dan in de voorgaande jaren [ van 2007 t/m 2011: 5.000],  toen het soms zelfs tot over de 1000 nieuwe woningen kwam. Van die 700 is eenderde in de sociale huur en koop gerealiseerd, een kwart in de middeldure en 30% in de dure koop. Dat meldt  de 'Voortgangsnota over het woonbeleid'. Maar in 2012 worden nog weer minder nieuwbouwwoningen verwacht.

Toch scoort  ’s-Hertogenbosch nog zeer hoog binnen de regio en in de provincie.Van de 750 werden de meeste  woningen (225) in De Groote Wielen opgeleverd. 

Door een slechte doorstroming gaat dit jaar de gemiddelde wachttijd voor een huurwoning bij de woningcorporaties oplopen tot meer dan Ø 5 jaar.

-Boven: koophuizen in Weidehoven in De Groote Wielen, waar de meeste nieuwe huizen werden gebouwd.
-Boven rechts: Boschveld project Signaal met sociale woningbouw [koop en huur].
-Rechts: Deuteren  aan de Baksvelstraat

foto's © paul kriele, 19 september 2011 [r-boven] en 22 september 2009 [r.] en 7 juli 2009 [boven].

De inschatting is dat in 2012 ongeveer 600 nieuwe woningen worden opgeleverd. Het vooruitzicht is zorgelijk als gevolg van de economische recessie. De verkoop van nieuwbouw is sterk gedaald door gebrek aan vertrouwen in de economie en in de woningmarkt. Dan spelen nog mee: de baanonzekerheid en strengere eisen aan de hypotheekverstrekking.

hogere wachttijden
De voortgangsnota gaat ook in op de doorstroming op de woningmarkt. De gemiddelde wachttijd voor een huurwoning bij de woningcorporaties is nog steeds niet gedaald.
Door de terugval in de doorstroming in de koopsector wordt de druk van de woningzoekenden op de huursector duidelijk groter. De wachttijden voor een huurwoning nemen dan ook verder toe. Uit de gegevens van Woonservice [eerste halfjaar 2011], blijkt dat de gemiddelde wachttijd voor een huurwoning bij de woningcorporaties toeneemt. Over het jaar 2011 komt deze waarschijnlijk uit op meer dan 5 jaar gemiddeld.
Terug naar boven