Nog meer partijen protesteren tegen 'theaterbesluit' Paleiskwartier

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-01-2012 | Gewijzigd op: 24-01-2012


In het rijtje politieke partijen die bezwaar maken tegen de procedure van de keuze voor een nieuw theater [door B&W geopteerd voor slechts twee locaties] voegen zich nu meer instanties en instituten.

Deze partijen wensen, net zoals enkele fracties, om een bijeenkomst waar onder meer sectordirecteur Willem van de Made een toelichting op de keuze komt geven.

De Blb,  Bewonersvereniging leefbare binnenstad, tevens wijkraad, heeft de vorige week [16 januari 2012]  al aan B &W in een brief haar bezwaren geuit. Die brief is nu ook aan alle raadsleden en fractievoorzitters gestuurd.
In die brief die on`dertekend is door de voorzitter van de Blb, Renée Spermon, onderstreept zij nog eens de functie en aantrekkingskracht van een veelzijdge binnenstad. In die brief laat de Blb duidelijk blijken voor de keuze van het GZG-terrein te zijn.
'De totale functionaliteit van de stad moet centraal staan, wat wil zeggen, diverse functies van een type stad zoals Den Bosch, moeten zo centraal mogelijk komen te liggen.'
Bovendien stelt  Renée Spermon te hechten aan een 'huiskamer' in de binnestad, als plek voor congressen, bijeenkomsten, uitvoeringen etc..  Inwoners en bezoekers kunnen er voor kiezen voor of nadien andere locaties in die binnenstad te bezoeken en eventueel van de horeca gebruik te maken.' 

De Blb dringt er bij het stadsbestuur nog eens op aan dat de discussie niet moet gaan over de beste locatie, maar over reële argumenten om NIET in de binnenstad te bouwen. 

Het Centrummanagement [CM]
Ook het Centrum Management, waarin winkeliers, andere zakenlui en managers van banken zijn vertegenwoordigd, attendeerden B&W nog eens op hun gemotiveerd advies [november 2011] om voor het behoud van een theater in de binnenstad is. Ook deze zogeheten marktpartijen, zijn voor het GZG-terrein. Het CM laat in haar brief aan B&W van [22 januari 2012] ook nog eens blijken dat het vertrek van het GZG een aderlating voor de economische potentie van de binnenstad is.
Ook het CM benadrukt het element binnenstadsbezoek voor of na het theater en voegt daarbij de samenhang  tussen een binnenstadstheater met evenementen.
 
Kortom: 'Het theater vormt -in samenhang met de historische binnenstad -een economische trekpleister welke bijdraagt aan de positionering van de detailhandel in de gehele binnenstad en mogelijkheden voor de gehele horeca,' schrijft Martin van Esch namens het Centrummanagement. Van Esch is tevens Beleidssecretaris van de Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch.

Conclusie
De protesten tonen aan dat diverse partijen, die vroeg genoeg aan de bel trokken, zich gepasseerd voelen.
Ook blijkt dat zij er op staan in een aparte bijeenkomst een toelichting op de keuze te verwachten.

Gezamenlijke actie van ondernemers
Dan hebben Winkeliers [Hartje 's-Hertogenbosch], horca-ondernemers [Koninklijke Horeca Nederland], de marktkooplieden [Vereniging Ambulante Handel], de Blb een persbericht getiteld  'Ondernemers, Bewoners en Cultuur willen een theater in de binnenstad', verstuurd.  Daarin zij  pleiten voor behoud van een theater in de historische binnenstad.
In een reeks punten dringen zij er bij de gemeenteraad ook op aan te pleiten voor 
-een nader onderzoek te doen naar de economische effecten [...:]
-bij de keuze van B&W voor twee locaties ook weer het GZG als optie toe te voegen
-de tijdslimiet van beschikbaarheid van de grond te laten vallen, omdat anders elke andere locatie dan het Paleiskwartier, afvalt...

Aan het slot meldt het bericht: 
-het gemis van advisering door het College van alle hiervoor genoemde partijen
-het gems van één miljoen bezoekers aan de binnenstad door het vertrek van het GZG.
-De tijdslimiet van 2016 [Jeroen Boschjaar] is voor deze ondernemers  nog het slechtste argument.


Terug naar boven