Begroting 2009: kostenstijgend voor de burger

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-09-2008 | Gewijzigd op: 28-09-2008


De ruim 200 pagina’s dikke begroting meldt in het deel 'Lokale heffingen' de stijging van prijzen en kosten. In het algemeen, zo meldt de door de wethouder van Financiën geautoriseerd gemeentelijk huishoudboekje gaan de tarieven omhoog volgens de loon-en prijsstijgingen en dat is 4,9%.Afvalstoffen
De tarieven gaan hier, zowel door de inflatiecorrectie als door een gemeentelijke verhoging [ € 7] door maatregelen om het illegale storten tegen te gaan, omhoog. Concreet betekent dat per jaar € 19,44 [1 persoonshuishoudens] en €21,12 voor meer persoonshuishoudens.
Riolering:
Omdat de kosten van de riolering met bijna 8 miljoen euro stijgen, gaan de rioolheffingen voor eigenaren met € 3,72 en voor kleinverbruikers met €1,92 [per object] omhoog.
De hondenbelasting stijgt volgens de inflatie 1e hond €2,52, 2e hond € 5,28 en de 3e hond € 7,08.
De toeristenbelasting brengt door meer overnachtingen voor de gemeente €60.000 meer op.
De Onroerend zakenbelasting gaat voor eigenaren gemiddeld €15 omhoog en voor gebruikers €23. ten gevolge van de waardestijging van de percelen.
-Het programma ’Investeringen’ meldt, naast de uitgaven voor de Parallelweg en kop van ’t Zand [100 miljoen], de invoering van kleine stadsbusjes [1 miljoen], exkl. de provinciale bijdrage van half miljoen, verbetering toeristisch aspect van de stad € 165.000 en dan nog de steun voor skate-, hockey- en rugby-accomodatie met € 4,3 miljoen en de bouw van een Jongerencentrum op de kop van 't Zand [reservering 6,7 miljoen euro].
-In het rijtje belastingen die de gemeente heft, vallen ook nog de parkeerbelasting en de precariorechten, die in een apart raadsvoorstel worden behandeld.