In 2015 twintig energieneutrale woningen

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-02-2012 Onder de noemer 'Energie Nul73' wil de gemeente in 2015 twintig woningen tot energieneutrale woningen maken. Dat gebeurt in samenwerking met ongeveer vijftig bewoners en dertig marktpartijen. De opdracht [de manier waarop, de informatie en de samenwerking met partijen] hebben zich zes gemeenten* op zich genomen.

Daarnaast zullen ook installateurs, bouwbedrijven, architecten en energieadviseurs worden voorbereid op de ontwikkelingen van energiezuinig verbouwen en renoveren. Dan zijn er nog banken, hypotheekverstrekkers en taxateurs, die bij het project worden betrokken.
Voor dit project ontvangt de gemeente subisidie van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Dat is een organisatie die  naar vernieuwende en oplossingsgerichte ideeën zoekt om woon-vraagstukken op te lossen.

*Zes gemeenten:  Naast en Bosch zijn dat Amersfoort, Wageningen, Amsterdam stadsdeel Centrum, Apeldoorn en Hoorn.