Rombouts: minder alcohol, meer blauw en meer paarden

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-03-2007 | Gewijzigd op: 20-02-2012
 In het debat van donderdagavond in de Verkadefabriek liet burgemeester Rombouts zich ontvallen dat volgend jaar de stad er meer agenten bij krijgt. Dat was een reactie op de roep om meer blauw op straat van voorzitter Spermon van de Blb en ondernemer Hans Smith, wiens zoon laatst [Leeghwaterlaan] was overvallen. Op dat incident en nog ee ander drugsincident bleek de politie na tips over daders veel te laat te hebben gereageerd en werd het slachtoffer -Smith jr.- ook nog eens op het bureau onheus behandeld.
Rombouts gaat nu met Smith op rapport bij de politie. Maar even later voegde de burgemeester aan meer blauw: ‘Hoop ik’, aan toe. .. Dat was een van de uitspraken van Rombouts vooruitlopend op de Veiligheidsmonitor, die volgende week verschijnt. Voor het eerst is het gevoel van onveiligheid bij de burgers afgenomen. Daarmee loopt dat in cijfers uitgedrukt gevoel parallel met de tov 2005 verbeterde cijfers tav bijv.de woninginbraken afname 12% en de auto-inbraken afname 6%, ook daalde de jeugdoverlast het afgelopen jaar met 21% en de drugsoverlast met 36 %.
Enkele deelnemers, onder wie de wethouder Rodney Weterings [l] en rechts Jetty Eugster in het debat van het Brabants Dagblad [Verkadefabriek] waarvan burgemeester Rombouts het spits mocht afbijten met de nieuwe cijfers over veiligheid[-sgevoel] en criminaliteit.
 
fotos' © marc venrooij, 1 maart 2007.
 

‘Maar met de geweldsdelicten gaat het nog steeds niet goed. Daar staat Den Bosch nog op de 5e plaats,’ aldus Rombouts die het verband met alcohol legde. Verantwoord alcoholgebruik gaat de gemeente stimuleren en alcoholgebruik ism de horeca doen verminderen. Want 60 % van alle geweldsdelicten vindt plaats na alcoholgebruik.’
Waarbij de burgemeester, die onlangs zelf de paardensurveillance van dichtbij meemaakte, vertelde dat bij de KorpsLandelijke Politie [KLPD] een aanvraag is ingediend om de surveillances te paard uit te breiden naar de vrijdagavond en zaterdagavond. Dat geeft een afschrikwekkend effect, ‘aldus Rombouts die dat gevoel zelf van dichtbij heeft ervaren.


-Hierboven: Tussen de bedrijven door vertolkten het duo 'Partij voor de Humor' met Miesjel van Gerwen en Johan de Waard enkele sketches en een rap.
-Midden: Roderick van de Mortel, de vertrekkende wethouder .
-Eugster in discussie met Peter van den Groenendaal [eigenaar 't Pumpke].
 

fotos' © marc venrooij 1 maart 2007.

 

Tussen de bedrijven door vertolkten het duo 'Partij voor de Humor' met Miesjel van Gerwen en Johan de Waard enkele sketches en een rap waarin de Collegeleden kritisch in beeld kwamen, o.a. ook nog eens extra met cartoons, die soms tot hilariteit in de zaal leidde [m.n. die van Eugster]. 'Ik ben blij dat ik hier zelf sta, dan ziet het er toch beter uit ..'.aldus Eugster die erg in de stemming was en zich alert opstelde.
Roderick van de Mortel, de vertrekkende wethouder die zei zich tot het laatst bezig te zijn met de portefeuilles Economie, Financiën en BAM.'  Zoals bekend wordt Roderick van de Mortel begin april in Vught als burgemeester geïnstalleerd.

Wethouder Jetty Eugster ging in discussie met Peter van den Groenendaal [eigenaar 't Pumpke] over de kwaliteit van de horeca aan de Parade en over de terrassen waarover, aldus Groenendaal, de meesten niet tegen uitbreiding zijn. 

De wethouders Bart Eigeman en Geert Snijders.
Links: Het Duo Partij voor de Humor.
   


foto's © marc venrooij 1 maart 2007.

 

Bart Eigeman ging niet verder in op zijn aankondiging dat de gemeente studeert op varianten tav bereikbaarheid [toegangen] tot de geplande parkeergarage aan de Hekellaan ivm een te verbeteren luchtkwaliteit en als reactie op ergernissen over verkeerstoename door omwonenden. 
Wethouder Geert Snijders legde uit, dat de gemeente toch heel wat inzet om de armoede te bestrijden. Die inzet werd door Rens Reede [WAO-platform] min of meer betwijfeld. Snijders: '...En dat de gemeente met 70 instellingen op gebied van armoede daar mee bezig is.' '70 instellingen,' repliceerde Reede, 'dat is wel erg veel en lijkt op bureaucratie.' Snijders moest dat erkennen en verwees met name naar de ketenpartners, zoals CWI en UWV.


Terug naar boven