Gemeente neemt regie over tav beheer+locaties buurtcentra

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-03-2012 | Gewijzigd op: 24-03-2012
Onder de mooie noemer 'Buurtcentra: stimuleren en mogelijk maken van ontmoeten' neemt de gemeent het beheer [organisatie/professioneel bestuur] en de locatieverdeling van buurtcentra in eigen hand*.

Dit voornemen is in een nota, waarin 'Ontmoeten' als uitgangspunt van buurtcentra centraal staat, vastgelegd. 
 
Waarom zo ineens deze koerswijziging? Aanleding is de opdracht om per 2013 € 210.000  te bezuinigen** en het feit dat de buurtcentra maar een 40 % bezettingsgraad hebben. Dat moet geoptimaliseerd worden en ook moet het beheer effectiever en effeciënter gebeuren. 
De besturen, de beheerders en de vrijwilligers van de buurthuizen en Brede Bossche scholen blijven zoals het was. Daar verandert niets aan. Ook de samenwerking met de gemeente gaat door,

*Rol gemeente
De gemeente gaat sterker de regie voeren op:
-spreiding van buurtcentra in de stad met prioriteit voor de aandachtsbuurten
- het instellen van deskundige besturen of door samenvoegen of de deskundigheid verbeteren door bijv. het inzetten van stedelijke en andere vrijwilligersorganisaties
- adviseren en stimuleren bij een goede programmering
- duidleijke uitgangspunten formuleren voor het beheer
- voorwaarden stellen voor subsidiëring

Voordat het zover is volgt er eerst een onderzoek en inventarisatie [tav het maatschappelijk vastgoed], waarbij de beherende stichtingen, corporaties, Stichting Divers en de gebruikers worden betrokken 

Deze nota waarin de nieuwe uitgangspunten voor accommodaties op buurtniveau wordt aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.
**Bezuinigingen
De buurthuizen ontvangen nu  € 25.000 subisidie. Dat wordt  € 21.000.