Bezuinigingen leiden tot een fysieke en tot begripsombuiging

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-04-2012 | Gewijzigd op: 23-05-2012
Bezuinigingen alom maar het is voor een gemeente aanleiding om opnieuw haar plaats jegens de burgers te bepalen en haar positie te heroverwegen.
Het Rijk hevelt sociale uikeringen over naar gemeenten. Maar die uitkeringen worden door ‘minder geld’ [van € 46 naar € 28 miljhoen]  beperkt: het gaat om [Wet] Uitkering jong gehandicapten[Wajong] en de [Wet] Sociale werkvoorziening [Wsw]. Die overheveling is vastgelegd in de nieuwe [Wet] Werken naar Vermogen [Wwnv]. 4450 mensen maken gebruik van deze -oorsponkelijk drie - uitkeringen die worden overgeheveld naar de Wwnv.

Wethouder Huib van Olden: 'Als je werkt biedt dat vele kansen en mogelijkheden'.

Herstructurering Wsw
Omdat de kosten bijv. voor de sociale werkvoorziening Wsw/Weenergroep] groter worden dan de vergoeding moet er flink bezuinigd worden. Dat komt op last van de gemeente. De wethouder verwacht in de loop naar 2018 ook een afname van de Wsw gerechtigden van 1050 fte’s naar 750 en een vermindering van het volume aan gebouwen met 25 %.
Dat betekent dat Den Bosch de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken [voorheen de Sociale Dienst],  zeker organisatorisch en mogelijk later ook fysiek [één gebouw] wil laten samengaan met de Weenergroep. Dan gaat de Weenergroep de regie voeren over de benadering [naar werkgevers], de aanpak, het proces en de organisatie. Dat kan mogelijk tot één directie en één gebouw leiden.

Voor dat veranderingsproces [herstructurering van faciliteiten/kosten € 7,5 miljoen] heeft de gemeente bij het Rijk om subsidie gevraagd, geeft Van Olden aan die onderstreept dat deze samenwerking nog in de fase van studie en overweging verkeert.

Bijstand is een prikkel
Een andere consequentie van ‘minder geld’ voor de gemeente is een andere benadering en opstelling jegens mensen zonder arbeid. Den Bosch kent een bestand van 4450 mensen die een voorziening ontvangen, waarvan 3200 bijstandstrekkers.
Wethouder Huib van Olden licht bij de presentatie van de nieuwe wet [Wwnv] toe dat bijstand geen recht is maar het zou meer een prikkel tot werk of inzet in de arbeidsmark moeten zijn. Die prikkel gaat de gemeente niet meer begeleiden met scholing, officieel gezegd re-integratie. Met opleidingsbedrijven [naar integratie] gaat de gemeente geen kontrakt meer aan.
De eerste optie is werken, omdat daardoor de plaats in de samenleving gunstiger is, men meer structuur krijgt en dat leidt op zijn beurt tot meer kansen. Betaald werk is voor hen het enige middel om boven het bestaansminimum uit te komen,' zegt Van Olden.

Maar van die 4450 personen heeft 70% ofwel 1100 niet het vermogen te werken omdat ze, zoals dat heet, geen startkwalificatie hebben. Hierdoor komt er ruimte hen niet meer tot arbeid te verplichten, omdat er geen perspectief op werk meer bestaat.
Zo kan vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in de vorm van mantelzorger of burenhulp het antwoord daar op zijn. De gemeente wil dat nog met andere instellingen, zoals bijv welzijnszorg, uitwerken. Van Olden die dit een vorm van maatschappelijke participatie noemt: ‘ Het gaat er om stimuleren bezig te zijn in plaats van dat we iedereen iets willen dwingen of opleggen. Dat werkt frustrerend, zegt de wethouder. ‘Maar het is wel een effect omdat de samenleving anders is opgebouwd. In dit verband gaat Werken naar vermogen over in meedoen naar vermogen’.
Ondanks dat gemeenten minder geld van het Rijk [gaan] ontvangen blijft de stad er naar streven het maximale uit een ondernemende burger te halen. Immers als je werkt geeft dat meer mogelijkheden. Het is socialer goed mee te doen in de samenleving en verruimt je positie in de samenleving,' aldus Van Olden.

Deze Uitwerking Wet werken naar Vermogen en de aanpassingen en plannen die er aan gekoppeld zitten, zijn in een raadsvoorstel uitgewerkt en krijgt de raad in juni 2012 voorgelegd.


Terug naar boven