Gemeente laat Bijstandtrekkers onnodig in onzekerheid

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-05-2012 | Gewijzigd op: 11-05-2012
De gemeente Den Bosch informeert bijstandgerechtigden niet over de positieve gevolgen van het afgesloten Kunduz-akkoord door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Afgesproken is een streep te zetten door de zogeheten huishoudtoets die oorspronkelijk per 1 juli zou worden ingevoerd*. 
De gemeente wacht eerst instructies af het ministerie, voordat ze uitkeringsgerechtigden hierover te informeren. Dit bevestigt een medewerker van de gemeentelijke sociale dienst.
Die zegt  toch wel vóór 1 juli 2012 een duidelijk bericht hierover te verwachten, maar tot zo lang houden we de bestaande regels [van de wet[ aan. Wat dat betreft zijn we van 'Den Haag' afhankelijk, aldus een contract beheerder van de Sociale Dienst.
Opmerking: Het blijkt dat wethouder Huib van Olden dinsdag j.l.  in de raad gezegd zou hebben de toets op te schorten..
*Huishoudtoets
Doel van de huishoudtoets was het inkomen van kinderen mee te laten wegen bij de toekenning van een bijstandsuitkering. De maatregel was zeer omstreden, omdat het voor een kleine groep mensen forse inkomensgevolgen kon hebben. Een ouder met een bijstandsuitkering kon bijvoorbeeld zijn gehele inkomen kwijtraken, omdat een kind baantje heeft. De maatregel zou op 1 juli 2012 van kracht worden.
Bossche uitkeringstrekkers zijn eerder over de gevolgen van de huishoudtoets geïnformeerd. Opmerkelijk is dat de gemeente tot nu toe heeft nagelaten hen te vertellen dat de maatregel al weer van tafel is. Naar schatting worden enige honderden bijstandtrekkers hierdoor gedupeerd.