Jongeren Watertoren in gesprek met wethouder

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-10-2008 | Gewijzigd op: 20-10-2008

Gesprek met wethouder Eiegman krijgt vervolg  20 oktober 2008.
Maandag 20 okotober 2008 had op initiatief van wethouder Rodney Weterings, bij afwezigheid van Bart Eigeman een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van de Maatschappelijke Opvang [SMO] MadeleineSleiffer en enkele jongeren aanwezig.
'Het gesprek is in wederzijds begrip verlopen,' aldus woordvoerder Wesley  van Munster van de jongeren. Later deze week gaan partijen nogmaals rond de tafel  zitten.
De jongeren houden vanaf vrijdagmorgen 17 oktober 2008 de Watertoren bezet tot er meer duidelijkheid ontstaat over de toekomst van de jongerenopvang.

Na bezuigingen Watertoren bezet:  17 oktober 2008.

Bij de Watertoren staat een infokraam en een spandoek wijst de voorbijgangers op de protestactie van de jongeren.

foto's © paul kriele, 17 oktober 2008.
Aan de 125 jaar oude Watertoren hangt een spandoek 'De Toren sla je niet'. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor het behoud van een laagdrempelig instituut.  De actie is bedoeld de discussie met de politiek aan te gaan na gemeentelijke bezuinigingen op de Maatschappelijke Opvang.

Een groep actievoerders heeft vanmorgen de Watertoren bezet. Het is een protest tegen de bezuinigingen op de SMO, ofwel  de Stichting Maatschappelijke Opvang. De jongeren willen met deze acite [infokraam en spandoek 'De Toren sla je niet'] de media inschakelen en met de politiek de discussie aanzwengelen over deze bezuinigingen.
De Watertoren wordt al 18 jaar gebruikt voor dit werk dat gericht is op een specifieke groep jongeren. Dat niet alleen, het is een laagdrempeilig instituut, legt de woordvoerder van de jongeren Wesley uit. Intussen [per 1 okotber 2008] is het SMO al naar de Jan Schöfferlaan verhuisd, maar dan toch. 'Daar zij de activiteiten ingekrompen, er is minder personeel en minder  tijd voor de cliënten. Bovenal: de Jan Schöfferlaan eist legitimatie.  Al met al is het daar niet meer zo laagdrempelig als op het Hinthamereinde. Het gaat ons dan ook niet zozeer om het behoud van de Watertoren.  Ons protest moet de media wakker schudden en de discussie opstarten met de politiek. Op de Jan Schöfferlaan geldt ook nog eens dat alles geregistreerd moet worden. De vrijblijvendheid is weg..'.

De hulpverlening in de Watertoren, dat  als gebouw dateert van 1885,  toen er een waterleiding in de stad was aangelegd, richt zich op dak-en thuislozen jongeren tussen 15-25 jaar. De aandachtsgebieden zijn hulp bij persoonlijke problemen, zelfstandig wonen en /of beheren [van financiën].  De Toren is naast een hulpverleningscentrum ook een honk voor deze probleemjeugd.
 zie ook de site Watertoren

Terug naar boven