Citymarketing: 2013 in het teken van Cultuur

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-09-2012 | Gewijzigd op: 07-09-2012
De Gemeente plaatst de citymarketing in 2013 in het teken van Cultuur. De opening van het nieuwe Museumkwartier  [april 2013] en de -mogelijke- komst van een nieuwe eigentijdse boekenwinkel 'In Europa' * in de Triniteitstraat [v/h Koningstheater] vormen de aanleiding. 
Doel van het themajaar 2013 is om ’s-Hertogenbosch (inter)nationaal op de kaart te zetten als een complete en verrassend veelzijdige cultuurstad.


Het nieuwe Museumkartier en de nieuwe boekwinkel 'In Europa' vormen de kapstok voor de citymarkering in 2013.

foto © paul kriele, 7 september 2012 [l.].
 

* 'In Europa' is een initiatief van het Nexus-instituut, dat het humanistisch denken ondersteunt en bevordert. De winkel in de Triniteitstraat [voormalig Koningsthater] wordt een ontmoetingsplek, waar bezoekers voor lezingen, masterclasses voor studenten, internationale publieksconferenties, dagelijks terecht kunnen. De komst van 'In Europa hangt nog af van de instemming van de gemeenteraad.
Instemming gemeenteraad twijfelachtig.
Maar in de gemeenteraad heerst aversie, bij met name de oppositie, om een particulier -commerciele onderneming te gaan financieren. Dat meldt het BD van 7 september 2012. Ook in een column verbaast de redactie zich over een gemeentelijke subsidie [3x € 65.000] aan een weliswaar uniek, maar commericeel bedrijf en geeft voorbeelden die voor eenzelfde optie in aanmerking hadden kunnen komen. 'In Europa profileert zich als cultuursalon en ontplooit -naast een bibliotheek -ook acitviteiten met masterclasses en debatavonden ['..die zijn er al genoeg lijkt,' het BD te schrijven..].
Alleen de VVD en het CDA [hoewel met enig voorbehoud] staan erg positief tegenover dit intiatief.

**Museumkwartier
De opening van het Noordbrabants Museum en het Stedelijk Museum zal veel publiciteit en publiek opleveren. De bedoeling is om het publiek te verleiden tot herhalings- en/of combinatiebezoek. Het gaat dan bijvoorbeeld om arrangementen, logies en bezoeken aan musea en/of theater en een van de culturele evenementen in de stad.

Financiën
De gemeente vult jaarlijks de reserve Themajaren Citymarketing aan met € 75.000 waarmee o.a. de driejaarlijkse  themajaren worden georganiseerd. Het College van B*W stelt de raad voor om voor 2013, 2014 en 2015 jaarlijks € 65.000  (totaal: € 195.000) beschikbaar te stellen aan “In Europa”. De rest is voor de versterking van de intergrale marketingaanpak. Het college vult dit budget aan met € 50.000,- uit bestaande cultuurbudgetten.


Terug naar boven