Ondanks crisis meer aandacht voor cultuurhistorie

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-09-2012 | Gewijzigd op: 23-09-2012
Wethouder Huib van Olden is de eerste wethouder die -nog officieus - alle afdelingen die met cultuurhistorie te maken hebben, in zijn portefeuille heeft samengebracht*. Dat werkt duidelijker en efficiënter. Deze conclusie volgt uit de informatiebijeenkomst, die de wethouder donderdagmorgen 20 september 2012 voor de pers hield.

Duidelijk is, en dat onderstreept ook de wethouder, dat cultuurhistorie ondanks de crisis, belangrijk is voor de stad, zowel uit economische overwegingen [toerisme en arbeidsplaatsen], als omdat men graag kiest [wonen & werken] voor een stad die zijn cultuurhistorie [bijv. monumenten en historische relicten/de Linie van 1629] uitdraagt en koestert.

De visie bestaat uit drie elementen:
-Bescherming van monumenten [vooral de voorgevels] door op tijd met eigenaars in overleg te gaan.

*In dit kader wijst de wethouder op het Herbestemmingsteam [met BAM, Archief, Economische Zaken, Grondbedrijf en Gebouwenbeheer].CDA-wethouder Huib van Olden is de eerste die alle afdelingen, die met cultuurhistorie hebben te maken, in zijn portefeuille heeft samengebracht.

foto © paul kriele, 2 januari 2011.  

In het Paleis van Justitie is een bouwhistorisch onderzoek plaats gevondenen momenteel is de gemeente in gesprek met de zusters Mariënburg over de toekomst van dit kloostercomplex.
‘In het belang van de cultuurhistorie neemt de gemeente al een stukje regie op zich,’ aldus Van Olden, ‘pro- actief meehelpen met de eigenaars’.
Wat monumenten betreft, zal het Kruithuis, waartoe eerst wel plannen bestonden, niet worden verkocht.

-Het toegankelijk maken van het erfgoed door bijv. gebruik te maken van moderne media [o.a. Ipad]. Hier en bij het volgend thema noemt Van Olden het coördinatieteam met Stadsarchief, gemeentelijke afdeling SO/BAM, VVV en de heemkundekringen. Zij hebben als taak de informatie te verpakken [Ipad/ augmented reality], door te geven en uit te wisselen met betrokkenen [bijv. gidsen].Van Olden zegt, dat er in dit verband ook meer op wijken en buurten gefixeerd gaat worden.

Als derde thema: het buitengebied. So wie so zullen objecten voortaan al in het bestemmingsplan worden opgenomen. Van Olden noemt ondermeer de Linie van 1629, Deuterse Schans en Fort Crèvecoeur. Over dat Fort is de gemeente in overleg met Defensie om alvast enkele objecten [munitiedepot en de sluis] open te leggen en zichtbaar te maken en het terrein langs de Maas open te stellen.
Met Defensie is in 2009 daarover al een convenant gesloten, wat tot gevolg heeft dat er een bouwhistorisch en archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden.

De verwachting is dat, na de inspraakronde en de vaststelling door B&W de Cultuurvisie 2012-2029 in het voorjaar van 2013 door de gemeenteraad bekrachtigd wordt.


Terug naar boven