Begroting 2013: lagere woonlasten

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-09-2012 Greep uit de begroting 2013.
Kort overzicht van stijging, of het op peil houden van tarieven en een inzicht in de economische plannen.
Tarieven
Uit de begroting voor 2013 blijkt dat de woonlasten voor de burgers volgend jaar niet stijgen.


*Geen stijging komt door:
-een daling van de afvalstoffenheffing [gemiddeld met € 8,58], wat op zijn beurt veroorzaakt wordt door minder aanbod van groen -en restvuil,
-door het op niveau houden van de rioolheffing op basis van 2012,
-doordat de OZB niet wordt verhoogd, wat meestal gebeurt door toepassing van de inflatiecorrectie. Maar dat gaat in 2013 niet gebeuren omdat bij de meeste woningen de waardedaling hoger is dan het inflatiepercentage.
Maar voor bedrijven stijgen de woonlasten wel met 1,7 %.

*Van de gemeentelijke belastingen en leges gaat de toeristenbelasting niet omhoog, evenals de parkeertarieven omdat die in 2011 [driejaarlijks] al zijn geïndexeerd.
Wel stijgende leges/belastingen van:
hondenbelasting, precariorechten en leges burgerzaken.

*Economie
Verder staan voornemens en plannen in de begroting, zoals
de gemeente gaat door met de economische groei te versterken
-door het aanbieden van bedrijfsterreinen en kantoorlocaties[..], maar van de andere kant worden ook teveel of verouderde kantoorlocaties gesloopt, of omgebouwd tot woon/winkelfunctie [5.000 m³ per jaar].
-door het bevorderen van het ondernemersklimaat...

Op dit gebied liggen de accenten liggen op het terrein van Food & Health, ICT [nog een actieplan te maken...] en innovatie en duurzaamheid.
-Onder de rubriek economie/bedrijvigheid staat dat winkelcentra zullen worden vergroot/vernieuwd:
Het gaat om Molenhoekpassage, Zuiderpassage, Kooikersweg icm Churchill-laan, Boschmeerplein, Boschveld en  Lokerenpassage.
-De gemeente, zo staat ook te lezen, ambieert nog steeds een hotelvestiging in het Paleiskwartier.

*Toerisme:
Evenementen dienen voortaan meer de stad 's-Hertogenbosch uit te dragen [dat heet City Marketing].
Daarom zal, mede tgv de bezuinigingen- van evenementen met een beperkte landelijke uitstraling de subsidie worden stop gezet.

Deze voornemens staan in de gemeentebegroting 2013. Dat boekwerk [ook digitaal] wordt aan de gemeenteraad dit najaar ter bekritisering en/of ter accentverlegging voorgelegd.