Onderzoek naar woensdagse warenmarkt

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-10-2012 De gemeente doet onderzoek naar de woensdagse warenmarkt. De laatste tijd ontstaat er steeds mee rweerwil bij de marktkooplieden [ambulante sector..] om 's woensdags zo lang [tot 5 uur] op de Markt te moeten blijven staan.
Zeker als het in  winterse koude gebeurt.
De gemeente wil hen met een onderzoek door bureau I&O Research tegemoet komen en in een enquete peilen wat bezoekers van de woensdagmarkt vinden. Het doel is om te bekijken wat er moet gebeuren om de woensdagmarkt beter te laten functioneren.
De Bossche Markt
foto [luchtballon][peter van gogh,16 augustus 2005. 

Gevraagd wordt o. a. naar de reden van het bezoek, de openingstijden, de opstelling van de marktkramen, het aanbod en de sfeer en uitstraling. Verder kunnen bezoekers suggesties doen voor verbetering.

Ook de marktkooplieden zelf worden betrokken in het onderzoek. Zij ontvangen een vragenlijst. Dat geldt tevens voor de horeca en winkels in de buurt van de warenmarkt.
Aan de hand van de resultaten en het advies daarover van de Marktadviescommissie neemt het college van B&W pas begin volgend jaar een besluit over een mogelijke nieuwe aanpak van de woensdagmarkt.