Rijkskorting ruim 17 miljoen als gevolg regeerakkoord

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-11-2012 | Gewijzigd op: 12-11-2012
Het regeerakkoord van VVD en PvdA kost de gemeente de komende jaren in totaal € 17,4 miljoen euro. Dat blijkt uit een berekening die het College van B&W  heeft gedaan. Vanaf 2017 ontvangt de gemeente jaarlijks bijna  €11 miljoen minder van het Rijk.

Met name uit het zogeheten BTW-compensatiefonds komt minder van het Rijk binnen. Dit fonds is voor gemeenten als stimulans bedoeld om meer werk aan het bedrijfsleven uit te besteden. Het nadelige Btw-effect, door de 3% btw-verhoging, werd door het Rijk gecompenseerd. Maar daar komt een eind aan. Dat scheelt 'Den Bosch' jaarlijks € 4,6 miljoen.

Een andere grote post is de huisvesting voor onderwijsinstellingen. Den Haag draagt vanaf 2015 hieraan 2,3 miljoen per jaar minder bij. Ook meent het Rijk dat flinke efficiency-kortingen kunnen worden opgelegd. Hiervoor worden enige miljoenen op de jaarlijkse uitkering in mindering gebracht.

Hoe de gemeente de bezuinigingen gaat opvangen, is onduidelijk. B&W moeten de plannen hiervoor nog uitwerken. Op basis van die uitwerking legt het College de gemeenteraad een besluit voor over het al of niet opstarten van nieuwe bezuinigingen.