Nog meer inzet op verkeersveiligheid

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-11-2012 Den Bosch telt vergeleken bij overeenkomstige steden als Breda en Zwolle, een redelijk laag aantal verkeersslachtoffers. Het daalde in tien jaar tijd van 7 naar 2 en het aantal gewonden zakte van gemiddeld 98 naar 59 per jaar.
Toch zet de afdeling Verkeer, met verkeerskundige Koen Gijsbrechts, in op meer maatregelen [knelpunten opheffen], verbeteringen en met name op educatie [van kinderdagverblijven, basisscholen en voortgezet onderwijs]. Ook de educatie van ouderen [bijv. de  E-bikes gebruikers] valt hieronder.
Dat is allemaal bedoeld om de wegen nog veiliger te maken. In het algemeen richten we ons op jong fietsers en automobilisten, zegt Gijsbrechts.
Die educatie gaat nog een vervolg krijgen in de ambitie 'duurzame veiligheid', dat een landelijke aanpak kent en draait rond mens, voertuig en gedrag.

Een specifiek aspect is de gevoelswaarde of de emotie rond /over het wegmisbruik. Bij te hard rijden blijkt vaak dat het de eigen bewoners van de wijk zijn die de snelheidsgrens overtreden. Ook ontstaat de indruk van te hard rijden als de straat omrand is door bomen en gebouwen, waardoor die smaller lijkt en auto's er hard lijken te rijden. Uit metingen en het checken of de weg verkeerstechnisch voldoet bekijken  we of die melding klopt of niet.
Dit laatste aspect -de gevoelswaarde- noemen wij 'subjectieve onveiligheid'.
De gemeente gaat, als er een dergelijke melding komt, met de bewoners in overleg hoe dat aan te pakken. Wethouder Hoskam: 'Wij bieden dan het materiaal aan van bijv. een verkeersbord [maximum snelheid], een spandoek of flyers. De bewoners mogen dat plaatsen of verspreiden. Op die manier ontstaan er onderlinge contacten in de wijk, betrokkenheid en het bevordert het meedenken.