Uitbreiding transferia/invoering ultra kort parkeren binnenstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-12-2012 | Gewijzigd op: 13-12-2012
De gemeente wil het aantal parkeerplaatsen op transferia gaan verdubbelen [van 1700 naar 3200] en meer transferia, zoals in Willemspoort, gaan realiseren. Daarnaast wordt aangestuurd op parkeren met name aan de rand van de binnenstad, zoals de parkeergarage Hekellaan en de parkeerkelder bij het oude GZG.
Aanvullend willen B&W in de binnenstad ultrakort parkeren invoeren.

Via weer andere maatregelen wordt de wachtlijst voor bewoners van de binnenstad voor een parkeervergunning teruggedrongen. Daarbij komt ook de parkeergarage St. Jozefstraat in beeld voor omwonenden en een 24uurs openstelling van de transferia.
Het is een stapsgewijs plan, dat afhankelijk gesteld wordt van de parkeersituatie die wordt gemonitord en van de economische mogelijkheden.

De gemeente streeft er naar het parkeren steeds meer aan de rand van de stad en de rand van de binnenstad te concentreren. Het fors uitbreiden van de succesvolle Bossche transferia, zoals het transferium Willemspoort, is daarvoor een belangrijke voorwaarde evenals de bouw van de parkeergarage Hekellaan.
Eerste stappen 
De  huidige parkeercapaciteit in de binnenstad en op de transferia wordt uitgebreid tot maximaal 6.500 parkeerplaatsen. Dit aantal is nodig als de gehele binnenstad op lange termijn volledig is ontwikkeld. Tevens wordt ultrakort parkeren geleidelijk ingevoerd op straat in het winkelgebied.
Binnenstadsbewoners
Om de wachtlijst voor binnenstadsbewoners terug te dringen wordt  het vergunningensysteem gedigitaliseerd, de sectoren daar vergroot en de beschikbare parkeercapaciteit efficiënt benut. Ook de parkeervoorzieningen worden verbeterd door betere informatie en communicatie.
De raad krijgt  in januari 2013 dit voorstel voorgelegd.