Gemeente komt met nota 'Gevolgen regeeraccoord op woningmarkt'

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-12-2012 | Gewijzigd op: 27-12-2012
De gemeente brengt komend voorjaar een notitie uit waarin de gevolgen van het regeeraccoord  op de lokale woningmarkt staan opgesomd. Dat is niet toevallig want diverse fracties uit de oppositie, te weten Stadspartij Knillis, Bosch Belang en Leefbaar, hadden daarom gevraagd.

Wethouder Jeroen Weyers haakt op dat verzoek in en meldt het verschijnen van die notitie alvast in een brief aan de raad.

B&W zullen antwoord geven op de consequenties voor de huurders in de sociale woingbouw, die een huurverhoging te wachten staat.
Een specifiek aspect is het effect van het stoppen van leningen voor woningcorporaties uit het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De huurders in die sector worden door die korting van regeringswege de dupe middels- waarschijnlijk - huurverhogingen.
De gemeenteraad krijgt die notitie, die 'Voortgangsnota Wonen 2013' gaat heten, in februari 2013 voorgelegd.