Kredietcrisis: Projecten in de knel

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-11-2008
B&W moeten de buikriem aanhalen vanwege kredietcrisis.
De projecten die op stapel staan worden voorlopig verschoven Het gaat om plannen bijv. in de kop van ’t Zand als cultuurcentrum [uitbreiding Verkade en verwezenlijking jongerencentrum].  Daarnaast kan de stad geen 1200 woningen jaarlijks bouwen maar 800-900. Hiermee komt ook de realisatie van een nieuw stadsdeel [650 woningen] op Willemspoort en realisatie van het oude GZG-terrein in de knel.

Verder staan de bouw van een sportcentrum Maaspoort naast Flik Flak, de uitbreiding van stadion de Vliert en voltooiing de Groote Wielen onder druk.

Bedrijven blijven terug houdend, aannemers aarzelen bij aanbestedingen. Achterblijvende financieringen en subsidies door de overheid zijn de oorzaken dat projecten niet ten uitvoer kunnen worden gebracht. Ook krijgt de gemeente minder inkomsten voor de Onroerend zakenbelasting en is het nog de vraag of het Rijk nog met eerder gedane toezeggingen over de brug komt.
Dat kan met zich mee brengen dat ook de parkeergarage Hekellaan en de Spoorzone [extra Diezeviaduct, een fly-over voor de treinen en aanleg Ponte Palazzio] niet, of niet op tijd worden gefinancierd.
Gunstig is dat de verhuizing van het Stedelijk Museum even kan worden uitgesteld omdat de bouw van een hotel en bioscoop aan de Magistratenlaan ook zijn vertraagd. Voor die verhuizing was 2 miljoen gereserveerd.