Ontruiming Watertoren dreigt

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-11-2008
Dinsdag 17 oktober 2008:
Actie rond de Watertoren, waarvan sluiting dreigt omdat de Maatschappelijke Opvang  werd verplaatst én zuiniger aan gaat doen.


foto © paul kriele, 17 oktober 2008.
 
De bezetters van de Watertoren op het Hinthamereind moeten de bezetting opheffen. Dat is hen woensdag 5 november 2008 door de gemeente meegedeeld.

Een groep jongeren begon op dinsdag 17 oktober 2008 met die bezetting uit protest tegen de bezuinigingen en kwaliteitsvermindering bij de Stichting Maatschappelijke Opvang [SMO].

De jeugd vindt  dat de  SMO daardoor niet aan haar taken toekomt.  
Woordvoerder Wesley van Munster  meldt dat de jongeren niet van zins te vertrekken alvorens er een bestemming komt voor het gebouw en er een verbetering komt voor de hulpverlening aan de dak-en thuisloze jongeren voor wie de Watertoren anoniem en laagdrempelig is.
Wesley: 'Door de onverhoedse dreiging van uitzetting, na een constuctief overleg, voelen we ons niet serieus genomen.
De groep hoopt,  ondanks alles, in een open dialoog te blijven met de gemeente over de invulling van het gebouw. Ook willen zij zich actief  blijven inzetten tegen de kwaliteitsvermindering bij de SMO, door meer geld van de gemeente voor de stichting te blijven eisen.