Spoedig start bouw eerste hostel v Broeckhovenlaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-02-2013 | Gewijzigd op: 23-02-2013
De gemeente gaat om een paar redenen op korte termijn [4 maart 2013] -in én na overleg met Brabant Wonen* -aan de slag met de bouw van een hostel aan de Van Broeckhovenlaan voor 60 dubbel verslaafden daklozen.
Later komt er zeker nog een hostel aan de Zuiderparkweg, waar Zayaz een nieuwbouwproject had lopen. Maar die coöperatie zit in de problemen. Snijders ´Maar dat hostel is zeker niet van de baan. Het ligt aan Zayaz die hierover moet communiceren.´ Meer wil de wethouder er niet over kwijt.. .

* bericht van Brabant Wonen [ook van vandaag 22022013] zie onderaan artikel

Wethouder Geert Snijders over het aanstaande hostel aan de Van Broeckhovenlaan.

foto © paul kriele, 22 februari 2013.

De reden aanvang bouw zijn:
Allereerst verwacht de gemeente –afgezien van de bouwvergunning- geen blokkades meer door beroepsschriften of een tegenvallend besluit van de Raad van State over dit hostel.
Politiek ligt de druk bij de gemeenteraad, die B& W heeft opgelegd in maart 2013 duidelijk te maken hoe met de hostels en de bewoners wordt omgegaan.
´Noodzaak met de bouw te beginnen is zeker de maatschappelijke situatie,´ aldus wethouder Geert Snijders in een toelichting aan de pers [vrijdagmorgen 22 februari 2013]. ‘De gemeente is gedreven daklozen zo spoedig mogelijk te huisvesten.´

´Financiën vormt ook een druk op de ketel,´ zegt Snijders geassisteerd door de projectleider Joris Ketelaars. ´De gemeente is dat contractueel verplicht met Novadic en het Zorgkantoor dat voor de [zorg-]financiering zorg draagt. Het hostel dient uiterlijk in maart 2014 te worden opgeleverd.'

Van klinische naar thuiszorg
Dus er komen twee hostels voor elk 30 cliënten. Zowel het aantal en de situatie van zorg aan -toen -150 dubbel verslaafden daklozen is sedert het besluit tot opzet van 5 hostels vijf jaar geleden – 2007- danig veranderd.
Allereerst legt het Kabinet een meer thuisgerichte zorg op. Niet alleen aan bejaarden, ook aan -psychiatrisch - gehandicapten. Dat heet extramuralisering in de zorg.

Ook is de aard ofwel het dynamisch karakter van de doelgroep veranderd. Het is een heterogene groep geworden, die in aantal en qua problematiek steeds fluctueert, zo licht Snijders toe. Ook de methodiek om de cliënten in kaart te brengen is sterk veranderd.
Snijders rekent voor dat de groep bestaat uit 60 cliënten tezamen voor de Van Broeckhovenlaan en de Zuiderparkweg, 65 die op de extramurale thuiszorg terugvallen en dan nog een 20 tal, voor wie een andere oplossing wordt gezocht.
Allen, de plaatsbaren, maar ook de zorg-mijdende kandidaten zijn bij de gemeente met naam en toenaam bekend. ´Deze laatsten wonen marginaal, maar desnoods gaan we ze in hutje bezoeken,´ onderstreept Snijders.


Ruimtelijke verbetering bij Hostel Van Broeckhovenlaan
Voor ruim een ton wordt de buurt rond het nieuwe hostel opgeknapt en dat gaat heel ver. Zo worden de winkelwagens, de invalideplaats en verkeerspaaltjes verplaatst, nieuwe stoepen gemaakt, afvalcontainers ondergronds aangelegd, ipv bovengronds, en worden voor  € 800.000 het IJzeren Kind en het Annapark opgeknapt, wat feitelijk al was aangekondigd. En de belegger Dela pakt ook het winkelcentrum zelf aan.
In maart geeft Snijders aan de raad uitleg over de aanpak hostel Van Broeckhovenlaan ´

*Persbericht Brabant Wonen dd. 22 februari 2013
Maandag 4 maart start aannemer SMT Bouw&Vastgoed uit Rosmalen met de bouw van het hostel aan de Van Broeckhovenlaan. De Raad van State heeft de voorlopige voorziening om de bouw van het hostel te voorkomen afgewezen, waardoor de gemeente ’s-Hertogenbosch en BrabantWonen kunnen doorgaan met de bouw van het hostel.

BrabantWonen verwacht dat het hostel eind 2103 klaar is en dat de eerste hostelbewoners er dan in kunnen trekken. In het hostel komen 30 mensen te wonen. Reinier van Arkelgroep en Novadic-Kentron leveren 24 uur per dag zorg, toezicht en begeleiding.Terug naar boven