Conferentie en werkateliers als opmaat naar nieuwe cultuurvisie

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-03-2013 | Gewijzigd op: 20-03-2013
Gemeente gaat middels een conferentie en werkateliers het cultuurbeleid vernieuwen. Herijken noemt wethouder voor onder meer Cultuur Jeroen Weijers zijn eerste huzarenstukje. De organisatie van een conferentie met vijf deelaspecten en daarop aansluitend werkateliers [vervolgdiscussies in groepsverband] is - wat dat betreft - de eerste acitivtieit die in april wordt opgepakt.
Aanleiding hiervoor was om de 'Cultuur visie 2009' een opfrisbeurt te geven, zoals de wethouder dat in zijn laatste 'State of The Art' aankondigde.  [artikel Cultuurrede van 1 februari 2013]
Doel is de burgers, de makers en ook degenen die al of niet met cultuur zijn verbonden, te betrekken bij een nieuwe visie op cultuur.
Weijers: ‘Bij mijn rondgang als nieuwe wethouder werd ik geconfronteerd met de makers, designers, theatermensen, experts, noem maar op, die allerlei ideeën hebben over cultuur. Dat was de reden dat ik met 'het veld' de deskundigen,de experts en alle anderen dit traject ga beginnen om het draagvlak voor een kunst en cultuur te vergroten.

Wethouder Jeroen  Weyers van onder meer Cultuur, gaat met  'Het Veld' een nieuwe cultuurvisie opstellen
.

foto © paul kriele, 1 februari 2013.

Voor die conferentie [Muzerije, maandag 8 april 2013, vanaf 16.00 uur]
gaan deze week de uitnodigingen de deur uit. Deze zijn gericht aan:
uiteenlopende organisatie op gebied van amateur- en professionele kunst, individuele kunstenaars, sponsors/ondernemers en jongeren bijv. van Solos en Jong Aktief.
Maar ook individuelen, die op een of andere manier betrokken zijn bij, of een visie hebben over cultuur, kunnen zich aanmelden [gemeentesite].

De conferentie, die geleid wordt door Marco van Vulpen van het adviesbureau BMC, is opgedeeld in vijf sessies**, waaruit de deelnemers er twee kunnen kiezen.
-Iedereen is expert [doel: de wereld van bekenden en buitenstaander bij elkaar brengen]
-Talentontwikkeling [ruimte bieden]
-De nieuwe generatie [in spelen op nieuwe/ digitale ontwikkelingen / wensen van jongere cultuurondernemers
-Een plek als thuishonk [de betrokkenheid van de burger/behoefte-inventarisatie]
-Buiten het hek [betrokkenheid van hen die buiten het culturele veld staan [vrijwilligers,financiers/sponsoren]

Weijers: ‘Het gaat dus niet om nieuwe ideeën of verbeteringen van bestaande faciliteiten. Er zullen ook geen radicale veranderingen optreden. Maar deze opzet is bedoeld om de manier waarop zaken op cultureel vlak worden aangepakt nieuw elan te geven. De gedachten daarover krijgen met de opzet van de conferentie en de werkateliers een groot draagvlak, waarbij de deelnemers geïnspireerd /gestuurd kunnen worden door de vijf genoemde thema’s.
De nieuwe cultuurvisie zou een antwoord kunnen zijn op de behoefte in het veld zoals ik dat op mijn rondgang heb waargenomen.’

**Vijf sessies
De sprekers per onderwerp worden nog bekend gemaakt.
Na de inventarisatie wordt in werkateliers van 8 à 10 man verder gediscussieerd teneinde om een agenda voor de toekomst op te zetten.

Op facebook wordt de opzet naar deze nieuwe cultuur visie gevolgd. Men kan zich daar ook oriënteren en aanmelden.


Terug naar boven