Op conferentie: Waarschuwende vinger naar cultuur betrokkenen

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-04-2013 | Gewijzigd op: 18-05-2013
Maandag namiddag/ avond 8 april 2013 bezochten betrokkenen van het culturele klimaat van de stad uit diverse disciplines, een zaal vol van 150 personen de conferentie die wethouder Jeroen Weyers tijdens zijn Cultuurrede op 1 februari j.l. had aangekondigd. Het programma*.

Zie artikel Jaarlijkse State of the Art wethouder Jeroen Weyers dd. 1 februari 2013.

Het welkom in de Muzerije hield PvdA- wethouder voor o.a. Cultuur Jeroen Weyers, die ook de initiator van deze cultuurconferentie was

foto © paul kriele, 8 april 2013.

Verspreid over een inleiding door Andries van den Broek [Sociaal Cultureel Planbureau] en zes deelsessie kwam wat vooraf ging, de stand van zaken [tgv de bezuinigingen] en wat er voor de lokale cultuurheren te doen staat, in beeld.
Doel van de conferentie was, aldus Weyers, om gezamenlijk [’de handen ineen slaan,’ hoorden we tijdens een sessie zeggen] tot een hernieuwd cultuurbeleid te komen.
Zo wil Weyers, na deze conferentie en ter uitwerking daarvan, in de stad gesprekken op gang brengen over de toekomst van het culturele veld om daarop een nieuwe cultuurnota vast te kunnen stellen. 

Bij de eerste lezing door Andries van den Broek, leek het erop alsof hij de toehoorders niet met zijn uitspraken [voorspellingen] wilde confronteren en toonde citaten en rapporten uit het verleden. Niet als een voorspelling bedoeld, maar scenario’s voor de toekomst. Het leek de actualiteit wel. Alsof ze heden ten dage [oiv de bezuinigingsgolf] door de VVD of de PVV waren geschreven.
Van den Broek, die soms door de houding van de microfoon en vaak door zijsporen te bewandelen en later door slordigheid/sleur in de spraak, was soms moeilijk te volgen.
Van den Broek onderzocht, de deelname en de erkenning door het publiek van/aan cultuur en het vraagstuk van de particuliere steun en of cultuur nu een overheidstaak of een burgerparticipatie is. Uiteraard kwamen daar tussendoor de bezuinigingen en politieke standpunten om de hoek kijken. 'Cultuur is aan erosie onderhevig al jaren lang en de politieke partijen geven in hun beleidsrapporten steeds minder om cultuur...', aldus viel er te beluisteren.

Hierboven links, de dagvoorzitter Marco van Vulpen en verder vlnr. de inleiders Mieke Conijn, Adriaan van Liempt, Nienke van Boom, Esther Peperkamp. De sessie met Andries van den Broek.
foto´s ©  paul kriele, 8 april 2013.

Vervolg lezing Andries van den Broek
Maar het gaf wel de reactie uit de zaal [Geert Overdam] als of hier doemscenario’s werden getoond. ‘Ik word hier niet vrolijk van.’ Daarop gaf spreker nogmaals aan dat het ging om scenario’s, die al 30 jaar oud zijn, maar wel erg actueel overkomen.
‘Ik dacht dat het hier meer om inspiratie en kracht zou gaan. We moeten ophouden met dit rampenscenario,’ sprak Overdam, die met de opmerking ‘We moeten opnieuw naar de kracht zoeken van het publiek en de makers, bijval kreeg met opmerkingen over ‘het in zich zelf gekeerd zijn van culturele instellingen en -positief - over het sterker in beeld brengen van de maatschappelijke waarden. ‘Meer de handen in een slaan,’ zei een toehoorder treffend.
Romijn Conen van het Makershuis haakte nog even in op het aspect innovatie [een toepasselijk element als reactie op de bezuinigingen]. Conen drong er op aan jongeren een kans te geven zich gedegen te vormen en te bekwamen. Laten we daarmee beginnen. Dat aspect was ook al door een docent van de Akademie St. Joost beaamd. ‘Jonge studenten voelen aan dat er iets aan het verschuiven is en zijn gedwongen door de geldkwesties en bezuinigingen andere keuzes te gaan maken. Wij behoren hen daarbij te helpen.
Voor Van den Broek was dat, mede gezien de tijd, aanleiding te besluiten met: ‘Denk na over je eigen kracht en waarom de culturele sector zo belangrijk is.’Fixeer je niet teveel op de overheid, maar meer op wat er om je heen gebeurt.

Vier studenten van de Koningstheaterakademie brachten tussen de sessies door een culturele verrassing.
Links bij de piano, afgestudeerd, Huibert Wilschut en verder Elke Vierweyzer [¨3e jaars], Kirsten van Teijn[¨4e jaars] en nauweijks zichtbaar Kikkie Schippers [afgestudeerd].

selfconceitedness
In de wandelgangen en op de sessies beluisterden we van niet met name te noemen 'directeuren' [expositie, theater, festival] dat ze verrukt zijn van 'hun' producties, bezoekeres en aanbod artiesten/kuntsenaars. Dat ios erg opvallend op zo'n leermzae avond. Hopelijk vormt deze zelfgenoegzaamheid geen barrière voor datgene wat hen op de conferentie werd voorgehouden...
Programma
De avond begon met een inleiding door dagvoorzitter senior adviseur, Marco van Vulpen over het draagvlak voor cultuur.
De lezingen werden onderbroken dor een diner/buffet.

De zes sprekers:
-'Iedereen is expert'
Joost Heijthuijsen van festival Incubate vertelde hoe hij mensen via internet bij bijna elk aspect van het festival betrekt. Mensen programmeren mee, schrijven aan het beleidsplan en zorgen voor publiciteit. Alleen de primaire processen houdt de organisatie zelf op orde.
- 'Een plek als thuishonk'
Adriaan van Liempt en Nienke Boom van de Universiteit van Tilburg en Ester Peperkamp van de NHTV in Breda lichtten twee voorbeelden toe: Neustadt in Dresden en Canalstreet in Manchester.
Verpaupering bracht eerst goedkope huisvesting voor bepaalde groepen. Het werd een kunstzinnige broedplaats. In het gemêleerde gebied raken mensen betrokken. Dat lokt zelforganisatie uit. Anno 2013 is het een thuishaven voor bezoekers én bewoners. Kenmerkend is dat het organisch is gegroeid. Er is ruimte voor eigen invulling, zoals wilde speelplekken. Er ontstaat een dynamiek die je niet kunt stoppen, maar ook moeilijk kunt sturen. Daarna leverden de deelnemers suggesties voor de Willem II fabriek en omgeving. Dit voorbeeld in onze gemeente lijkt kansrijk voor een dergelijke ontwikkeling.
- 'Buiten het hek'
Dit thema ging over de manier waarop mensen van buiten cultuur toch betrokken kunnen worden bij cultuur. Mieke Conijn van Kunstenlab Deventer sprak over het koppelen van kunstenaars aan bedrijven, die hun creatieve manier van denken inzetten om zich verder te ontwikkelen. Binnen dit thema kun je ook denken aan sponsoren, vrijwilligers of mensen uit de welzijnshoek. Zij kunnen ieder op hun eigen manier betrokken worden bij cultuur.

Ten slotte kwamen ook andere thema’s aan bod. ‘De nieuwe generatie’ door Leon van Rooij, ‘Talentontwikkeling’ door Sikko Cleveringa en ‘De culturele belangstelling van morgen’ door Andries van den Broek.


Terug naar boven