Gemeente gaat actiever inzetten op ’social return’ en dat stimuleren

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-04-2013 | Gewijzigd op: 11-04-2013
‘Social return’ is het bevorderen/begeleiden van plaatsing, in dit geval-mbv gemeente, bedrijfsleven en de Weenergroep, van te werkstelling van mensen, zoals dat heet: met een rugzakje, of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Die aanpak is meervoudig.
-Eerstens vanuit en door de gemeente zelf. De wethouder van financiën Jan Hoskam en de wethouder van Sociale zaken Huib van Olden, vertellen aan de pers, dat ze dat op een ‘Bossche manier gaan doen. De gemeente gaat meer vacatures openstellen voor deze personen. Via de Sociale Dienst, waar zich de kaartenbak bevindt van mensen met een uitkering via de AMZ , WW-ers en/of Ajo’s en straks ook de WSW-ers van de Weenergroep, komt deze groep ook daadwerkelijk in aanmerking voor een baan.
-Daarnaast gaat de gemeente organisaties die meer dan 50.000 subsidie krijgen, attenderen op de verplichting aan ‘social return’ te voldoen.

  De wethouders Huib van Olden [l.] en Jan Hoskam gaan een voorbeeld geven om als gemeente meer aan 'social return' te doen en dat ook in het veld te stimuleren.

foto © paul kriele,10 april 2013.

-Vanaf 2014 wordt de regeling, waarvan de Weenergroep al een voorbeeld is om mensen te plaatsen bij schoonmaakbedrijven, als toezichthouder en bijvoorbeeld in recyclingswerkplaatsen, breder. Vanaf 2014 behoren bedrijfsaanbestedingen boven de 2 miljoen minimaal 5% ‘social return’ te bevatten. Daarmee gaat zich het nieuw te vormen Werkontwikkelbedrijf bezighouden. Het inkoopbeleid van de gemeente past zich ook hierop aan.
De gemeente wil het lokale bedrijfsleven, ZZP-ers en het MKB, voor haar opdrachten meer in aanmerking laten komen. Dat gebeurt dan bijv. door minder regels en eenvoudiger procedures.  Dat kan vanaf april 2013 omdat dan de nieuwe aanbestedingswet van kracht is geworden.
De gemeente gaat openbare aanbestedingen voortaan publiceren via tendernet.nl en faciliteert het bedrijfsleven door marktverkenningen.

Belangrijker is, zeggen zowel Van Olden als Hoskam, dat het bedrijfsleven hier haar verantwoordelijkheid neemt maatschappelijk te ondernemen en metterdaad zich gevoelig toont om eerder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het bedrijf op te nemen.

‘Want, ‘ zo onderstreept Van Olden, ‘er zijn in De Bosch 4500 mogelijke ‘social returners’, van wie er al 1250 via de Weenergroep werkzaam zijn. De ruim 3.000 overigen willen we laten meedoen met de samenleving. Dat is feitelijk de onderliggende gedachte.‘
Wat kost dat..? Plaatsing bij een bedrijf of organisatie verdient feitelijk het geld en de inspanning terug.
Van Olden en Hoskam:’De gemeente laat hiermee het goede voorbeeld zien. Vorig jaar hebben we voor 28 miljoen aan opdrachten weggezet, die gekoppeld waren aan ‘social return’. Dat willen we naar 128 miljoen omzetten.’


Terug naar boven