Gemeente stimuleert actie op woningmarkt

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-04-2013 Onder invloed van dalende huizenprijzen, minder verkochte woningen, stijgende huurprijzen en een sombere woonconsument heeft wethouder Jeroen Weyers vandaag het 'Actieprogramma Wonen 2013 ' aan de pers gepresenteerd.

De maatregelen waarmee de lokale woningmarkt een stimulans krijgt zijn: het omvormen van leegstaande kantoren, van scholen en buurtgebouwen in woningen. Ook willen we de starterslening uitbreiden en zien we kansen in het zogeheten collectief particulier opdrachtgeverschap. Het gaat in het  'Actieprogramma Wonen 2013' om een tiental bestaande en nieuwe maatregelen.

Wonen in leegstaande kantoren, scholen en buurtgebouwen
De gemeente gaat actief zoeken naar kansen voor omvorming tot woningen, zo mogelijk in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap.
Voor leegstaande kantoorpanden, wil de gemeente zoveel mogelijk voorwaarden scheppende oplossingen bieden.

Gunstiger startersleningen 
[drie jaar rente- en aflossingsvrij]
Alle starters krijgen een kans een koopwoning [bestaand als nieuwbouw] te kopen, niet alleen huurders [sociale huurwoningen], ook potentiële kopers  [van duurdere huurwoningen of bij ouders wonenden]. Lening van maximaal € 30.000.

Bevorderen van particulier opdrachtgeverschap
Er komt een stimuleringsbijdrage voor begeleiding van CPO [Collectief Particulier Opdrachtgeverschap]. Gemeente gaat ook faciliterend optreden [bijv. Jan Sluytersstraat].

Woonlasten
Er komt een instrumentarium waarmee op woonlasten kan worden gestuurd.