Cultuurparticipatie: Meer aandacht Volkscultuur

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-11-2008 | Gewijzigd op: 23-11-2008

Begin volgend jaar gaat de gemeente een begin maken met de uitvoering van het Fonds Cultuurparticipatie. Het is een direct antwoord op het gelijknamige fonds dat minister van OCW Plasterk heeft ingesteld.

Wethouder Rodney Weterings presenteerde al begin september 2008 de Cultuurvisie  ‘Maken en meedoen', zoals populair de cultuurparticipatie wordt benoemd. Uit die nieuwe visie blijkt dat er meer op amateurkunst, cultuureducatie en Volkscultuur wordt ingezet.
Dat betekent dat het Rijk bij subsidie-aanvraag  meer let  op cultuurdeelname in de wijken.
Wethouder Weterings had al aangegeven, naast steun aan de centrale functies ook cultuurdeelname in dependances van bibliotheken en bijv. in  wijkgebouwen te bevorderen. Behalve de BBS worden ook 'Voor Talent Wordt Geklapt' en de Kunstbende genoemd.
Interessant vindt de gemeente de makershuizen. Dat zijn  werkplaatsen voor kunstenaars, zoals die er al in Boschveld is en er eentje in de Lagelandstraat en in de Nieuwstraat [CCC-pand] zal komen.  Bij die opzet wordt vaak gedacht aan een combinatie van onderwijs en cultuur.
In december 2008 krijgt de gemeenteraad over de aanpak 'Cultuurparticipatie' een voorstel.