Vaarfaciliteiten & gunningen verbreed

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-05-2013 Meer vaarmogelijkheden trekt meer toeristen en dat is weer goed voor de economie in onze stad. Daarom wil ,de gemeente het varen onder en om de stad optimaliseren. Ook behoren de commerciële exploitatiemogelijkheden van het water om en door de stad verder ontwikkeld te worden en komen er nadere regels voor het open watergebruik. Het einde van de concessie aan de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, eind 2013, is aanleiding tot een herijking van de vaarvisie.

Een 'integrale visie' is het kader voor het verstrekken of het herijken van vaarconcessies. Daarin vormen economie, stadsontwikkeling, cultuurhistorie, toerisme, beheer, handhaving en natuur-ontwikkeling de invalshoeken.

De stichting Binnendieze, dochter van de Kring Vrienden van ´s- Hertogenbosch, heeft tot nu toe (einde 2013) de vaarfaciliteiten op de Binnendieze gehad.....
Die faciliteiten worden uitgebreid en verruimd door bijv. ook de horeca in te laten spelen op het  open vaarwater.

-Hierboven± De  Doop van de salonboot Frederik Hendrik.
 Rechts spelevaren op de Dommel.


foto´s © paul kriele, 22 mei  en 2 augustus 2011.


 

Kansen benutten
De visie biedt ook meer ruimte voor nieuwe verbindingen/ routes en thema’s om zo meer doelgroepen te bedienen. Ook krijgen horecabedrijven en bestaande en nieuwe aanbieders op het water mogelijkheden.
Maar ongewenste of onduidelijke situaties worden omgebogen naar gewenst watergebruik, staat ook te lezen.
Wethouder Huib van Olden bracht afgelopen voorjaar nog een ´technisch´ bezoek aan Fort Crevecoeur omdat, na een meer coulante opstelling van  Domeinen, het gebruik van dit fort kan worden verbreed en mogelijk benut.

foto  © huib crijns, 24 april 2013.

Vier actielijnen
- Samen met de Kring Vrienden worden het vaarproduct onder de stad, de marketing en de boekingsmogelijkheden daarvan geoptimaliseerd, zodat afspraken kunnen worden vastgelegd in de concessie die eind 2013 verlengd zal worden. Daarbij is verruiming van de opstapmogelijkheden, onder meer bij het Noord Brabants Museum, een belangrijke prioriteit om te komen tot een meer integraal toeristisch product.
- Op basis van de vastgestelde Vaarvisie worden marktpartijen uitgenodigd om initiatieven voor te leggen ter verrijking van het toeristisch vaarproduct en deze waar mogelijk accommoderen en faciliteren
-De gemeente wil een uitbreiding van vaarroutes in de binnenstad onderzoeken, met als innovatieve oplossing een variant op de Overtoom om het niveauverschil te overbruggen en waterwegen aan elkaar te koppelen. Ook buiten de binnenstad wordt uitbreiding van bevaarbaarheid onderzocht, zoals bij fort Crevecoeur.


Terug naar boven