Verkeersveilige schoolomgeving

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-11-2008
Het schort er bij diverse scholen nog erg aan de verkeersveiligheid rond de school. In de stad komen in beeld de basisscholen De Troubadour, ’t Schrijverke, de Matrix, de Borch, de Rietlanden en EC Hintham. Daar worden spoedig maatregelen getroffen voor een betere verkeersveiligheid.
Dan gaat het om de aanleg van een kiss-and-ridestrook, uitbreiding van stallingen, markering en aanleg van taxistandplaatsen.
Daar bovenop komen ook nog 15 andere scholen in beeld voor noodzakelijke ingrepen. Zoals bij De Rijzert aan de Hedikhuizerweg [voortgezet onderwijs] die heringericht werd.
De integrale aanpak van de gemeente samen met de scholen past in het in 2006 gestarte project ‘Duurzaam verkeersveilige schoolomgeving’, waarbij de scholen zich meer toeleggen op instructie via de lessen en de gemeente financiële ondersteuning geeft en fysieke knelpunten wegwerkt.
In 2010 moeten alle basis-en middelbare scholen duurzaam verkeersveilig zijn.