Den Bosch spil in de regio bij arbeidsmarktbeleid

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-11-2008  
Het gaat de stad goed maar dat wil niet zeggen dat er niet meer geïnvesteerd behoeft te worden in projecten of in bijv. winkeluitbreiding[GZG], zoals wethouder Bert Pauli onlangs zei, of dat er niet getrokken moet worden aan de werkgelegenheid en de bestrijding van de werkloosheid, wat wethouder Geert Snijders vanmiddag stelde.
Daar staat gewoon een economische noodzaak achter anders kom je als stad in de problemen mede door de vergrijzing.
Bij die aanpak van de arbeidsparticipatie richt de gemeente zich op ‘de achterblijvers’ voor wie de gemeente wil proberen ze aan het werk te helpen. Die zijn te verdelen in:
-De ouderen 45-plus resp. 55- plus, de laagopgeleiden en de allochtonen.
Ook ondanks dat de groep laagopgeleiden tov 2003 [16.600] is gedaald naar 14.800 en dat de arbeidsdeelname bij de vrouwen is toegenomen, van 65% in 2003 naar 65 % in 2008, is er nog steeds werk aan de winkel.
Die toename bij de vrouwen is bijv. voor de gemeente een argument om daar verder op in te zetten.
In die aanpak van de arbeidsmarkt zoekt Den Bosch naar creatieve middelen.
Een van de problemen is dat hier weinig bedrijven zitten die iets maken. Den Bosch is geen makersstad, aldus Snijders maar een stad die sterk is op gebied van handel en zakelijke dienst verlening en straks ook in food and health.
Dat is aanleiding bijv. in de regio naar samenwerking te zoeken met Oss Uden en Veghel, die meer een maakindustrie hebben.
Den Bosch wil bijv. met uitwisselingen komen en hulp [vervoer aanbieden] zodat werknemers kunnen pendelen. Andersom kan Den Bosch hoger opgeleid personeel aan die steden aanbieden.
Bij dat regionaal overleg wil Den Bosch graag de spil zijn waar de ervaringen inzake arbeidsmarktbeleid worden uitgewisseld en waar afspraken over vraag en aanbod samenkomen.

In een nota, die de gemeenteraad krijgt voorgelegd, staat beschreven welke maatregelen bij die regionale aanpak snel en kansrijk kunnen zijn en waar in het land al met een dergelijke aanpak succes is geboekt.
De basis daarvoor is het onderzoek arbeidsmarkt, waarin de ambities staan verwoord:
-De arbeidsdeelname verhogen van 71 naar 80 % voor 2016, wat de doelstelling is van het kabinet.
-het verbeteren van de match tussen vraag en aanbod.
-het verhogen van de kwalificatie [duurzaamheid] door scholing van zowel werkenden als werkzoekenden.