Verruiming openstelling winkels op zondag

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-08-2013 In een nieuwe verordening ´Winkeltijden ’s-Hertogenbosch ´ zijn ruimere openstellingen mogelijk op zondagen.  Het is een gevolg van de  nieuwe Winkeltijdenwet die op 1 juli 2013 is  ingegaan. Gemeenten  kunnen voortaan zelf bepalen of en in hoeverre openstelling op zon- en feestdagen voor winkels wordt toegestaan. Het College van B&W doet daarover een voorstel. Dat voorstel komt op 10 september 2013 in de raad. 

Voorstel nieuwe winkeltijden op zondag
Voor de binnenstad wordt voorgesteld om winkelopenstelling toe te staan op alle zondagen. Dezelfde regeling geldt voor de Bossche woonboulevard. Voor andere winkelcentra wordt een verruiming geboden in het aantal zondagopenstellingen van 12 naar maximaal 18. De tuincentra en bouwmarkten mogen conform de voorgestelde verordening maximaal 30 zon- en feestdagen geopend zijn.
Na instemming gemeenteraad kan de regeling miv15 september 2013 van kracht worden.

Supermarkten
Op basis van de huidige verordening mogen maximaal 9 supermarkten op alle zondagen geopend zijn tot en met 31 december 2014. De gemeente wil deze verleende ontheffingen in stand houden. Met ingang van 1 januari 2015 komen alle supermarkten in aanmerking om op alle zondagen geopend te zijn.