Gemeente gaat dit jaar ultra kort parkeren invoeren

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-09-2013 | Gewijzigd op: 04-09-2013
De gemeente is overstag gegaanom ook ultra kort parkeren in de binnenstad in te voeren. Ultra kort parkeren is bedoeld voor personen [automobilisten], die  voor een gericht winkelbezoek in de directe omgeving even hun auto kwijt willen. De raad krijgt dit voorstel,  waarvan de uitkwerking wordt gemonitord, voorgelegd.De proef begint in de Hinthamerstraat en in een deel van de Vughterstraat. De parkeerduur is maximaal een half uur.
Er zijn wel enkele voorwaarden aan het ultra kort parkeren verbonden:
zoals de regel van een maximale grens van winkel tot parkeerpaats, die plaats dient zich bij een parkeerautomaat te bevinden en er moet een redelijke kans bestaan op een vrije parkeerplaats.
Merkwaardigerwijs zit in het voorstel ook de Peperstraat. Maar dat is vast niet voor winkelbezoek bedoeld ....

Ultra kort parkeren begint nog dit jaar - op proef-  in een deel van Vughterstraat .... en in een deel van de de Hinthamerstraat.

foto's © paul kriele,2 juli 2012 [r.] en 8 januari 2013  [l.] 

Zie eerste idee over ultra kort parkeren in bericht over o.a. uitbreiding transferia, meer parkeervergunningen voor binnenstadsbewoners en Ultra kort parkeren dd. 12 december 2012 .