Ultra kort parkeren al vanaf 1 december a.s.

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-09-2013 | Gewijzigd op: 10-10-2013
Mogelijk per 1 december 2013 komen in de Vughterstraat en Hinthamerstraat al plekken* voor ulta kort parkeren [tot max 30 minuten].  Dat voorstel kwam gisteren in het College aan de orde. De gemeenteraad krijgt dat deze maand al voorgelegd. Het ultra kort parkeren -op maandag t/m zaterdag van 9.00 -18.00 uur -is bedoeld  voor snelle kopers.
Uktra kort parkeerplaatsen komen er 10 in de Hinthamerstraat en 6 in de Vughterstraat nabij de St. Jorisstraat.
Kort parkereerplaatsen [van maximaal 60 minuten] resteren er 34 in het tweede deel van de Vughterstraat, 24  in de Hinthamerstraat [voorbij de Clarastraat] en 9 in de Peperstraat.

>>>Hele straten ipv plekken.
Door een amandement [ingediend in de raadsvergadering van 8 oktober] is het begrip 'plekken' veranderd in 'hele straat'. Dus in de Hintamerstraat en Vughterstraat ultra kort [30 minuten] en in de Peperstraat  kort parkeren [maximaal  60 minuten].

In de Vughterstraat en in de Hinthamerstraat  gaat ultra kort en in de Peperstraat gaat kort parkeren in.

foto © paul kriele,11 september 2013.

Uit  bericht van 4 septemberj.l. Snel invoeren van Ultra kort parkeren
 De gemeente is overstag gegaan om ook ultra kort parkeren in de binnenstad in te voeren. Ultra kort parkeren is bedoeld voor personen [automobilisten], die voor een gericht winkelbezoek in de directe omgeving even[30 minuten] hun auto kwijt willen. De raad krijgt dit voorstel, waarvan de uitkwerking wordt gemonitord, voorgelegd. De proef begint in de Hinthamerstraat en in een deel van de Vughterstraat. In die straten en in de Peperstraat blijvener nog een aantal kort parkeerplaatsen [max 60 minuten] over.
Er zijn wel enkele voorwaarden aan het ultra kort parkeren verbonden:
zoals de regel van een maximale grens van winkel tot parkeerpaats, die plaats dient zich bij een parkeerautomaat te bevinden en er moet een redelijke kans bestaan op een vrije parkeerplaats.