Begroting 2014 plussen en veel minnen

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-09-2013 | Gewijzigd op: 21-09-2013
Wethouder Jan Hoskam [o.a. financiën en economische zaken] presenteerde vrijdagmorgen 20 september 2013 de begroting voor 2014. Die bevat gezien de [rijks-] bezuinigingen veel minnen, maar ook veel plussen. Er staan diverse miljoenen gereserveerd voor extra uitgaven [nieuw beleid*, zoals dat heet]. Maar ook voor de burgers zitten er –nog- positieve kantjes aan.

De lokale woonlasten stijgen komend jaar niet, zegt Hoskam. Geen verhoging van de onroerend goedbelasting [burgers]. Wel zal er een correctie van 8% worden toegepast door de waardedaling van woningen. Er volgt ook geen verhoging van leges, noch een verhoging van de afvalstoffen- en rioolheffing. En ook geen inflatiecorrectie.


Wethouder Jan Hoskam met de portefeuilles van o.a. financiën en economische zaken.

foto © paul kriele, 11 maart 2013.

Hoskam zegt in het begrotingsvoorstel ondermeer: De gemeente wil de stad sterk houden en maken, niet alleen economisch, maar ook sociaal. Ondermeer blijft de centrum functie daarin een hoofdrol spelen en staan een nieuwe bibliotheek [Agora] nog fier overeind. Ook noemt Hoskam een nieuw Rosmalens centrum, een nieuwe VMBO- school, nieuw theater en het Jeroen Boschjaar in 2106.

*Nieuw beleid /extra investeringen
Dat ‘nieuw beleid’ omvat een bedrag van € 10 miljoen voor bijv.  € 3 miljoen voor Infra Structurele werken, o.a. een betere bereikbaarheid en  € 111.111 voor het groots te vieren [oktober 2014 musical, expositie en bijv. een kroegentocht] jubileum van de Oeteldonksche Club van1882,  € 3 miljoen voor de herindeling Maasdonk,  € 200.00 voor het puthuis, en   € 700.00 voor het nieuwe stadsarchief en de bibliotheek], maar ook Rosmalen [school ’t Ven en Kwekkelstijn] kan op bijna anderhalve miljoen rekenen en voor de post ‘Centrumplan Rosmalen’ staat  € 7 miljoen opgenomen. De kleinere festivals kunnen op wat extra geld rekenen.
Voor sociale programma’s in aandachtsbuurten is  € 350.000, voor dagbesteding dak-en thuislozen  € 110.00 en voor extra straatcoaches twee ton gereserveerd.

Om het Jeroen Boschjaar tot een succes te maken zal er vooraf voor een bedrag van  € 750.000 aan extra faciliteiten worden uitgegeven, zoals voor tijdelijke verblijfsaccommodaties, snelle vervoersfaciliteiten en een beter stadspromotie. In dit verband is het ook markant dat de toeristenbelasting niet zal stijgen…

Onzekere factoren
Voor de toekomst van de stad zijn er minstens drie onzekere factoren: de vraag of de crisis [‘economisch malaise, zegt Hoskam in het begrotingsvoorstel] aanhoudt, en de afwachting of het Rijk nog meer bezuinigingen zal doorvoeren, wat bijna zeker is. Daarom reserveren B&W  €  2,4 miljoen om die bezuinigingen op te kunnen vangen.
En dan speelt de verhouding in de gemeenteraad die niet zeker is, omdat de coalitie maar een krappe meerderheid bezit door het wegvallen van Groen Links.

De begroting 2014 komt in oktober in de raad. Op de website van de gemeente is de gehele begroting te raadplegen.

Terug naar boven