Gemeente steunt oprichting Jamfabriek [ICT] met 70.000

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-10-2013 De gemeente steunt  de opzet van een ICT bedrijf [Jamfabriek genaamd afgeleid van jamsessie] met € 70.000 in de voormalige jamfabriek van De Gruyter aan de Veemarktkade. 

Beeldbepalend gezicht van de De Gruyterfabriek met..

foto © paul kriele, 23 maart 2011 en 2 september 2013.
...aan de achterzijde de voormalige jamfabriek.

Wethouder Jan Hoskam. “Deze locatie in de Gruyterfabriek is straks een broeinest en ontmoetingsplek voor startende ICT-ondernemers, ICT-studenten en docenten. Ook grotere ondernemingen kunnen er terecht. Van deze unieke kruisbestuiving kan de stad in economisch opzicht de vruchten plukken.”

In de Gruyterfabriek is al een creatieve dynamiek aanwezig door een aantal gevestigde ICT-bedrijven en enkele ZZP-ers. Die dynamiek kan fysiek worden uitgebouwd. 
Er ontstaat hier een mix van business development teams van grotere bedrijven, startende ondernemers, talenten en ZZP-ers. Ook zijn er intermediairs die ondernemers stimuleren in hun ontwikkeling. Het is echter niet alleen een werkplek, maar ook een plek waar kennisuitwisseling en samenwerking actief worden gestimuleerd. De Jamfabriek wordt dan ook ingericht voor netwerkbijeenkomsten, coaching, trainingsbijeenkomsten en pitchsessies.

Een aantal partners heeft haar medewerking toegezegd aan de uitwerking van het concept. Naast de gemeent zijn dat Avans Hogeschool, KW-I College, NV BIM, OndernemersLift+ en het bedrijfsleven.