Gemeente Begroting 2014, na enkele hindernissen, genomen.

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-11-2013 | Gewijzigd op: 13-11-2013
Dinsdagavond 12 november 2013, om even over achten uur sloot burgemeester Rombouts de begrotingsvergadering 2014 af na zes uur debatteren en soebatten over: voor de een grote en voor de andere fractie kleine zaken.
Dat melden de twitteraars van het Brabants Dagblad. De begrotingsuitgaven  voor 2014 bedraagt  500 miljoen.


Maar het slot van het liedje is dat de begroting 2014 in ruime meerderheid is aangenomen.
Ook de paar struikelblokken, zoals:
-De subsidie voor het 132 jarig bestaan van de Oeteldonksche Club [bedrag van  €111.000] die er ongeschonden door heen ging.

-Ook voor het feest in 2016 kan JB500 nog eens rekenen op extra € 3,2 miljoen voor city marketing en infrastructurele ingrepen, om de stad aantrekkelijker, nog beter bereikbaar en nog bekender te maken.

-Meevaller voor de huishoudens die het wat moeilijker rond kunnen komen, is dat in 2014 de Afvalstoffenheffing met 3% omlaag gaat en eventueel ook voor 2015.

-Voor D66 waren de kosten van het koninklijk bezoek op 12 juni j.l. een tegenvaller en daarom volgde daar kritiek op. Bovendien kwam er op de € 100.000 ten laste van de gemeente nog eens extra  € 57.000 bij. Bedragen die vooral in aspecten van veiligheid en organisatie zijn gaan zitten.
De raad durfde geen besluiten te nemen voor projecten als de invulling van het GZG-terrein en het nieuwe theater. Dat werd vooruit geschoven.

Zie 'Begroting met plussen en minnen' voor een uitvoerig ingaan op de begroting 2014  artikel dd. 21 september 2013. Daarop staan juist ook de projecten die wel doorgaan.
Op pagina Gemeente staat begroting 2014 in zijn geheel.