‘Den Bosch doet het niet slecht’, wethouder Hoskam

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-11-2013 | Gewijzigd op: 14-11-2013
In een toelichting op de pas verschenen Economische Monitor [periode 2012, eerste helft 2013] stelt wethouder Jan Hoskam [EZ +Fin.], dat Den Bosch het niet zo slecht doet, ‘zeker niet slecht’. Maar het gaat op dit economisch aspect van de stad wel om een wisselend beeld: Er zijn ontwikkelingen die goed gaan.'
Er is een toename van het aantal bedrijven [1300 nieuwe] en een stijging van het algemeen opleidingsniveau, maar een hardnekkige werkloosheid van laaggeschoolden.
Daarentegen is sprake van meer faillissementen en een afname van het aantal banen. Het Bossche werkloosheidspercentage bedraagt 7,1%, lager dan het landelijk gemiddelde van 8,1 %.
In septemebr 2011 waren er 3907 werklozen en in februari 2013  5743, een aantal dat inmiddels is gedaald naar 4994.
De werkgelegenheid nam af met 1020, banen ofwel van 96.260 naar 95.240.  De Bossche beroepsbevolking bestaat uit 70.970 personen.

Wethouder van Economische Zaken en Financiën Jan Hoskam: 'De stad doet het nog niet zo slecht.'

foto © paul kriele, 13 november 2013.


De toename van leegstand van kantoren baart de gemeente zorgen. Er is sprake van 13.000 m ² slechte kantoren. Die worden uit de markt gehaald. Bijv. kantoren boven de Helftheuvelpassage [omzetten naar woningen], de Kooikersweg [Raad van Arbeid omzetten naar zorgcentrum en woningbouw] en op de Meubelboulevard worden momenteel kantoren omgezet naar detailhandel.
Het Cementrum aan de St. Teunislaan wordt een combinatieschoolgebouw voor vmbo en voortgezet onderwijs[Jeroen Bosch College].

Ook de detailhandel dat met de groothandel 21% van de werkgelegenheid uitmaakt, is een zorgenkindje. Daar is die terugval te merken aan leegstand van kantoren en winkels. De werkgelegenheid in de binnenstad nam met 2.000 personen af gezien over de periode 2008-2012.

‘Den Bosch, dat van een industriestad [in de jaren 80] naar een dienstenstad js verschoven, richt zich op haar speerpunten: Agro, ICT, Logistiek, Food en zakelijke dienstverlening. In die sectoren kun je het meeste rendement behalen. Dat betekent,’ aldus Hoskam dat we als stad, 'zoeken naar grotere interessante bedrijven. Er is overleg over’. Met welke wil Hoskam niet zeggen.
'We zouden graag bedrijven zien komen die werk bieden juist aan die groep van laaggeschoolden. Hoskam noemt de terminal op de Rietvelden, die in uitbreiding is en het postsorteercentrum. Maar mikt ook op een food-productiebedrijf. 'Daarnaast zul je ook studenten van de HAS, Avans en St. Joost in Den Bosch moeten zien te houden. Daar zit de meest vernieuwende kennis,’ zegt Hoskam.
Terug naar boven