Gemeente krijgt nieuwe taken door overgang AWBZ naar WMO

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-11-2013 | Gewijzigd op: 22-11-2013
Per 2015 –het volgend jaar is nog een overgangsjaar- komt definitief de uitvoering van de AWBZ en de Jeugdwet bij de gemeentelijke WMO enJeugdzorg. Deze 'transitie' is een rijksbesluit dat niet los gezien kan worden van de bezuinigingen en decentralisaties.

Den Bosch gaat de WMO samen met 7 omliggende gemeenten in de Meierij en de Jeugdzorg met 19 gemeenten in NO-Brabant opzetten. De uitvoering/inkleuring komt aan elke gemeente toe. Maar de inkoop van zorg [WMO en Jeugdzorg], bij nog te bepalen ‘aanbieders’, wordt wel weer gezamenlijk gedaan.
Wethouder Geert Snijders [o.a. Sociale Zaken Welzijn] lichtten in het stadhuis vanmiddag 21 november 2013, samen met wethouder Jeroen Weyers [onder meer Jeugd en Onderwijs] de overdracht [transitie] van de AWBZ en de Jeugdwet naar WMO en Jeugdzorg naar de gemeente toe.

De wethouders Geert Snijders [portefeuille transitie AWBZ] en Jeroen Weyers [Jeugd] lichten per portefeuille de nieuwe taken van de gemeente inzake WMO enJeugdzorg toe.

foto © paul kriele, 21 november 2013.

Allereerst heeft de gemeente voor ogen initiatieven van bewoners te ondersteunen en te ontwikkelen mbv familie, mantelzorgers, de kerk, een vereniging of vrijwilligers.
Doel van deze aanpak is het terugdringen [‘On-problematiseren’] van de dure tweede lijns zorg en het versterken van de 0-lijn [mantel-, en buurtzorg]. Daarnaast wil de gemeente de tweede lijnszorg activeren.
Op de schaal van buurt/wijkniveau zal de stad worden opgedeeld in zes wijkteams. Twee, in West en in de Hambaken, bestaan al. Hun inkleuring is per wijk verschillend.
Taken nieuwe wijkteams
Die wijkteams worden opgezet door ‘Zorgzaam ’s-Hertogenbosch, een coalitie van 15 partijen. Zij heeft als motto: één gezin, één aanpak en één regisseur. Naast de wijkteams gaat er ook een basisteam jeugdzorg functioneren. Die net zoals de wijkteams op specifieke deskundigen kunnen terugvallen.
De teams, die het dichtst bij de bewoners staan ['nabijheid'], schatten de zorg in die er nodig is en kunnen dan doorverwijzen naar meer deskundige hulp.
Nog een professionele foto van Henk van Esch
van de wethouders Geert Snijders [Rosmalens Belang] en Jeroen Weyers [PvdA].

foto © henk van esch, 21 november 2013.

Voor de bewoners wordt meer beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en gevraagd alert te zijn op situaties bij buren of wijkgenoten. Wat de reguliere aanspreekpunten, zoals de huisarts, de school of het consultatiebureau betreft, verandert er niets. Die blijven bestaan. Maar deze weten een team van deskundigen achter zich.
Met die aanpak wordt voorkomen dat er hulp wordt geboden die niet aansluit of dat er doublures worden gemaakt. Snijders: ’Nabijheid geeft ook het voordeel dat betere inschatting van huiselijke situaties gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld als er huiselijk geweld plaats vindt, of schoolverzuim.
Maar de regie bij de inzet van specialistische hulp [2e lijns zorg] blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Het raadsvoorstel, zoals dat donderdagmorgen 21 november 2013 door de wethouders Snijders en Weyers werd toegelicht, komt in januari 2014 in de gemeenteraad. Met dien verstande dat 2014 nog een overgangsjaar is en rechten en plichten dan nog blijven bestaan.
Terug naar boven