Na 2009: 5 hostels + huizen voor daklozen

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-12-2008 | Gewijzigd op: 04-12-2008

Door een samenwerking van de gemeente, welzijnsinstellingen en wooncorporaties zullen tussen 2009 en 2014 daklozen aan een huis worden geholpen. De gemeente vindt het ongewenst dat, zoals zij inventariseert, er 700 mensen zonder dak zijn.
Deze mensen zijn aangewezen op klinieken, maar hebben verder geen woonruimte.

De huisvesting die de gemeente op het oog heeft, varieert van: met of zonder zorg, en/of begeleiding en eventueel toezicht.
Dit plan staat los van het eerdere fel bekritiseerde plan voor hostels, waaraan nauwelijks inspraak vooraf ging en dat ook niet -voortijdig in de publiciteit kwam.
In deze nieuwe versie zijn ook hostels opgenomen voor daklozen met een psychiatrische ziekte of een chronische verslaving. En ook drie short stay-voozieningen voor bijv. daklozen en anderen die in een crisissituatie verkeren.

Vijf Hostels
Daarnaast legt het College van B&W aan de raad ook voor: de opzet van vijf hostels. Deze hostels zijn bedoeld voor voor dak-en thuislozen die zowel chronisch verslaafd als psychisch gestoord zijn.
Het eerste hostel werd vorig jaar door omwonenden aan de Churcilllaan in West afgekraakt en getorpedeerd.
Eind volgend jaar maakt de gemeente de locatie voor de eerste twee hostels bekend. Na een evaluatie volgen in 2001 de andere drie.
De taakverdeling is, dat de gemeente de algehele regie heeft zoals de locatiekeuze en de communicatie met de omwonenden en de instellingen de zorg en het toezicht hebben evenals het toezicht en de corporaties het realiseren en beheren van de panden.
De actuele - aangepaste -versie wordt in januari 2009 aan de gemeenteraad voorgelegd.