Gemeente steunt opzet [digitale] werkplek voor Jongeren

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-01-2014 | Gewijzigd op: 13-01-2014
Jongeren krijgen van de gemeente ondersteuning in de bureaucratische rompslomp [vergunningen], er komt een [activiteiten-]coördinator [in de vorm van een rechtspersoon], opzet van een pop-up bibliotheek in de voormalige ziekenhuiskapel.
Tussen het stervormige verrpleeggebouw en de kapel komt de Agoa voor bieb en archief. In de kapel is nu een pop-up bibliotheek voor jongeren gepland.

foto © paul kriele, 27 september 2012 en 2 oktober 2013[l.].
De kerkzaal van de voormalige kapel van het GZG werd de afgelopen jaren ook al regelmatig door het CCC gebruikt. bijv. bij de lezing over Hundertwasser en betreffende het aspect winkelleegstand.

Dat alles volgt uit de handreiking die burgemeester Ton Rombouts vorig jaar naar jongeren deed, die kritiek hadden op het tekort aan jongerenvoorzieningen. In de tussentijd zijn er gesprekken gevoerd met Noël Josemans [conclusies getrokken en inventarisatie gemaakt] en met het [JAO/platform de Ruimte]. Dat heeft geresulteerd in de stappen die de gemeente, naast het opstellen van een 'Agenda voor de Toekomst', zet.
Naast deze voorzieningen volgt er binnenkort ook een ontmoeting met culturele jongerenorganisaties om tot een betere samenwerking en een juiste afstemming met elkaar te komen.
De gemeenteraad zal eind januari 2014 een besluit nemen over de 'Agenda van de Toekomst', die '7 kansen voor cultuur' bevat .