Nieuw Werk-Ontwikkelbedrijf en nieuwe Cultuur en Welzijnsafdeling

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-01-2014 | Gewijzigd op: 15-01-2014
De gemeente gaat de organisatie aanpassen aan de ontwikkelingen mbt de WMO, participatiewet, de jeugdzorg en de Wet werk en zekerheid. Doel is de werkzaamheden binnen het sociale domein beter op elkaar te doen afstemmen.
-De nieuwe manier van werken wordt verwoord met: ‘één huishouden, één plan, één budget’, ofwel een integrale benadering van zaken waarmee een huishouden te maken krijgt.
Aanpassing organisatie per 1 april 2014
-De WeenerGroep en [groot deel van] de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ) gaan op in het Werk-ontwikkelbedrijf, dat alle wet- en regelgeving op het gebied van werk en inkomen gaat uitvoeren. Het is beter toegepast op de veranderingen in de arbeidsmarkt (flexibilisering).

-Cultuur, Welzijn en Sociale Zaken (CWS) verandert per 1 april 2014 in Maatschappelijke Ontwikkeling
De belangrijkste verandering is dat een deel van het werk meer buiten het stadskantoor gaan gebeuren, dichtbij de inwoners. Daarom komen er sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin.