Roma-kinderen eindelijk in beeld

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-12-2008 | Gewijzigd op: 12-05-2009

Aurel [zie ook linkerfoto hierboven]op een van de  stekjes waar de Modoveanu's de straatkrant verkopen. Nicolas Moldoveanu in het portaal van de luipooort van de St.Jan.
foto's © paul kriele, 13 mei 2009.


Roma kinderen [Eugen en Aurel], die al muziek makend geld ophaalden in de Casinotuin. Ionut, Abraham en Eugen Moldoveanu bij de St.Jan.

foto's © paul kriele,  11 juni  en 9 juli 2007.

De gemeente heeft dankzij een gecoördineerde aanpak de –leerplichtige –Roma –kinderen in beeld gekregen. Maar er is het afgelopen jaar meer resultaat geboekt, aldus wethouder Bart Eigeman voor Jeugdzaken en Onderwijs.
Er was ook nog een cultuurverschil te overbruggen. Bij de Roemenen is de cultuur alles bepalend, aldus Eigeman. Dat maakte dat leerplicht daaraan als ondergeschikt werd beschouwd. Om behalve hierin de mentaliteit van de Roemeense ouders te veranderen, moest er in het onderwijs [onderwijzers] ook een mentaliteit worden bijgestuurd. Zoals vroeger de normen van zigeuners en woonwagenbewoners op scholen werd geaccepteerd, zo gebeurde dat tot op de dag van vandaag nog ten aanzien van de Roma’s.
Bij die aanpak werkt ‘Den Bosch’ samen met de leerplichtambtenaar, de opsporingsambtenaar [ BOA’s],  met het onderwijs en gemeenten in de regio. Regionaal is bijvoorbeeld afgesproken dat gemeenten ‘een schoolbank’ vrij houden mocht er zich een Roma-kind [op straat] aandienen.

In Den Bosch gaat het om circa 80 Roma-kinderen die de gemeente -net zoals dat voor de Nederlandse kinderen geldt- in beeld wil brengen/wil leren kennen en voor hen schoolbezoek wil realiseren, bijv. door een combinatie van leren en werken.
Wethouder Bart Eigeman vindt dat het verschijnsel ‘ Roma’, die een minderheid vormt ten opzicht van de 20.000 autochtonen, relatief erg veel aandacht krijgt. Het is geen Bosch probleem, aldus Eigeman. De op straat schooiende en muziek makende Roma -kinderen kwamen in 2007 landelijk in het nieuws. Maar ondanks die publiciteit en allerlei beloften, is er noch landelijk noch Europees niets aan gedaan….Er wordt al wel veel overleg gepleegd , onder meer door burgemeester Rombouts als lid van het 'Comitée Europese regio's'.
Wethouder Eigeman vertelt ook dat er in die voorbij jaren gesprekken zijn gevoerd met de Roma-ouders  waarbij ook Maatschappelijk Werk [Divers], de GGD, jeugdzorg, de politie en het onderwijs betrokken waren. 'Het past in ons voornemen naast de leerplichtige jongens en meisjes, ook  de peuters tot 5 jaar opvang te bieden. Daar zijn  we deels al in geslaagd door in de tijd waarin de moeders werken de jeugd in centra voor kinderopvang te plaatsen,' aldus de wethouder.
Voor pagina Roemeensefamilie Moldoveanu.

Terug naar boven