Leiden: Oprichting platform Erfgoedgemeenten

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-02-2014 | Gewijzigd op: 17-02-2014
Vrijdag 14 februari is in de Meelfabriek in Leiden door grote monumentengemeenten het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten opgericht. Doel is om het (lokale) erfgoedbeleid bestuurlijk goed te vertegenwoordigen in landelijke ontwikkelingen. Wethouder Huib van Olden ondertekende namens Den Bosch het bestuurlijk convenant.

De deelnemende gemeenten aan het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten, dat vrijdag 14 februari 2014 werd opgericht.

Het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten gaat onder meer de lobbytaak van de (ambtelijke) Federatie Grote Monumentengemeenten op zich nemen, maar kan ook voor anderen gesprekspartner zijn en onderwerpen agenderen. Het platform zet zich in voor draagvlak, kwaliteit en middelen voor erfgoed.

Mogelijke thema’s zijn de nieuwe Erfgoedwet, de Omgevingswet en de borging van cultuurhistorie hierin, financiële middelen voor instandhouding en restauratie, kwaliteit en deregulering.